Cirkulær papirhåndklæde system header

Lyreco er blandt landets første til at genanvende papirhåndklæder

Med implementeringen af konceptet Tork PaperCircle på hovedkontoret i Roskilde, udfordrer Lyreco igen sig selv ved at stille spørgsmålstegn ved egne forbrugsvaner og mulighederne for cirkulær økonomi. Ved at indsamle brugte papirhåndklæder, omdannes de fra affald til ressource. Hvad der før blev smidt ud omdannes nu til nye produkter.

Hvor mange gange vasker du hænder, tørrer dem og smider papiret i skraldespanden i løbet af en arbejdsdag? Håndvask er helt afgørende for vores sundhed, og en vigtig del af det er, at vi efterfølgende tørrer hænderne i engangspapirhåndklæder.

Plante og kontanter

Vores stigende forbrug af aftørringspapir koster på naturens ressourcer

Tal baseret på pilotkunder i Tyskland og Holland viser, at papirhåndklæder udgør op mod 20% af det affald, der genereres på et almindeligt kontor, og i dag bliver kun 1% af de håndklædeark genanvendt.

Som den første kunde i Danmark, har Lyreco netop implementeret Tork PaperCircle. Et koncept der gør det muligt at indsamle brugte papirhåndklæder med det formål at genanvende fibrene. Papirfibre kan genbruges op til syv gange. Det kan gøre en stor forskel, både i forhold til minimering af mængden af affald, og hvordan vi vælger at bruge vores papirressourcer.

Maria Frommelt - Tork/Essity

Lyreco er en virksomhed, der ønsker at gå i front, når det gælder den grønne agenda og cirkulær økonomi. Som landets første kunde til at implementere Tork PaperCircle, kan Lyreco vise vejen for, hvordan vi kan minimere vores affald og holde vores ressourcer i loop så længe som muligt. Det er meget prisværdigt

Maria Frommelt
Customer Success Manager, Tork PaperCircle. 

De gode partnerskaber er afgørende

Papirhåndklæder er en af de mest hygiejniske måder at tørre hænder, fordi de minimerer risikoen for spredning af bakterier. Det er dog en omstændig proces at genanvende de brugte håndklæder. Først skal det vådstyrkemiddel, der gør håndklæderne holdbare, når de kommer i kontakt med vand, opløses. Herefter bliver fibrene genanvendt og lavet til nye håndklæder eller andre hygiejneprodukter.

I dag bliver under 1% af fibrene fra papirhåndklæder genanvendt, men med Tork PaperCircle bliver det nu muligt at genanvende en langt større del. Erfaringer viser, at op mod 90 % af papirhåndklæderne fra en kontorvirksomhed som Lyreco vil blive sendt til genanvendelse med Tork PaperCircle.  

Cirkulær papirhåndklæde system header2

Løsningen benytter eksisterende rammer

Selve opsætningen kræver ikke betydelige ændringer af de fysiske rammer, fortæller Maria Frommelt. Håndklæderne skal stadig smides i en separat affaldsspand efter brug. Klistermærker på døre, spejle og affaldsspand skal hjælpe med at huske de nye rutiner. Dog kræver det, at alle løfter i flok, hvis man vil succesfuldt i mål.

”Gennemførslen af en ny cirkulær forretningsmodel kræver samarbejde, engagement og velvilje blandt flere interessenter i værdikæden.  Det gælder blandt andet slutkunder, affalds- og logistikvirksomhed samt facility-firmaer. Men det er muligt, og det viser Lyreco”, siger Maria Frommelt,  Customer Success Manager, Tork PaperCircle.

En ildsjæl viser vejen

Årsagen til, at Lyreco så hurtigt og effektivt har implementeret Tork PaperCircle, skal blandt andet findes i en vilje fra ledelsen til at tænke i grønnere løsninger. Men det kræver også en ansvarlig medarbejder, der brænder for projektet, driver det frem og viser vejen.

”Vi mennesker er jo ikke så begejstrede for forandringer. Derfor er det vigtigt at være transparant og fortælle, hvorfor vi nu sorterer papirhåndklæder, og hvor stor en forskel, det kan gøre for miljøet,” fortæller Maria Frommelt.

Hos Lyreco har Quality and Sustainability Mananger, Gro Kardel, arbejdet hårdt for implementeringen af Tork PaperCircle, og hun er stolt af, at Lyreco er den første danske slutkunde til at genanvende engangshåndklæder til nye papirressourcer.

Hun glæder sig nu til at følge udviklingen for, hvor mange kilo affald Lyreco kan omdanne til nye fibre og dermed aktivt bidrage til en cirkulær økonomi og reducering af Lyrecos miljøaftryk.

Gro_Kardel

Det har været fantastisk at mærke, hvordan hele værdikæden har støttet op om projektet. Alle interessenter, fra kolleger, rengøringspersonale og vores affaldspartner, har arbejdet mod at gøre projektet til en succes. Dette projekt er et eksempel på, at vi vender alle sten – store som små – i forsøget på at tage ansvar og gå i en mere bæredygtig retning

Gro Kardel
Quality and Sustainability Manager
Working together for tomorrow
Vi er Lyreco