Diversity and inclusion LP

Mangfoldighed og inklusion

Plads til alle

På et marked i evig bevægelse med nye udfordringer og skærpet konkurrence må vi til stadighed bekræfte og vise, at vi er forpligtet på dette stærke fundament og på vores kerneværdier, Excellence, Respect, Passion og Agility, som er det, Lyrecos succes er bygget på.

Vi er stolte af at vise vores engagement og værdier for at opretholde et tillidsforhold til vores interne og eksterne interessenter og opnå employee excellence, customer excellence og ansvarlig vækst.

Diversity

Respekt er vores kerneværdi

Lyreco har mere end 10.000 medarbejdere, der opererer i 25 lande og arbejder med forskellige interessenter over hele verden. Drevet af vores værdi om RESPECT tror vi fuldt og fast på, at mangfoldighed beriger vores arbejdsmiljø og erfaringer og styrker vores præstationer.

Lyreco career - diversity and inclusion

ET IKKE-DISKRIMINERENDE BESLUTNINGSSYSTEM

Ansættelsesbeslutninger, forfremmelser og uddannelsesprogrammer er udelukkende baseret på kvalifikationer, evner, erhvervserfaring og arbejdskvalitet.

Sådanne beslutninger kan under ingen omstændigheder træffes ud fra køn, alder, stilling, handicap, race, hudfarve, social klasse, civilstand, seksuel orientering, religiøs overbevisning, kulturelt eller nationalt tilhørsforhold eller politiske synspunkter.

lyreco career - diversity inclusion

VI VÆRDSÆTTER HOLDNING OG DIALOG

Lyreco betragter respekt for og fair behandling af alle medarbejdere som en nøgleprioritet i forhold til at opnå employee excellence og customer excellence.

Det er afgørende for at opnå dette, at vi værdsætter medarbejdernes holdninger og sikrer en konstruktiv dialog.

diversity - inclusion 3

TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

For at fremme trivslen for alle vores medarbejdere på arbejdspladsen forsøger Lyreco at opretholde en god balance mellem arbejds- og privatliv, fremme en positiv og støttende tilgang til arbejdet og skabe et stærkt samarbejde.

Vi gennemfører regelmæssigt opinionsundersøgelser og sociale barometre for at forstå, hvordan trivslen på arbejdspladsen kan forbedres.

Læs mere