Tilbage
Søg din karrieremulighed

People & Culture Business Partner

At Lyreco we all share a common goal to strive for passion, excellence, respect and agility. We are proud to be the European leader and the third largest distributor of workplace products and services in the world
We are committed to the development of our employees and we aim to achieve that by creating a culture that inspires and empowers.

Are you seeking a new challenge? This offer might be for you!

Zapewnienie Spółce administracji personalnej zgodnej z wymogami prawa polskiego. Tworzenie programów i proponowanie oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu HR, wzmacniających satysfakcję pracowników. Prowadzenie projektów z zakresu HR. Współpraca z biznesem w celu wsparcia tematów pracowniczych i wypracowywania najlepszych rozwiązań.

Opis stanowiska:

 • Sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej z przyjęciem pracownika do firmy, przebiegiem pracy i odejściem z firmy (umowy, aneksy, świadectwa pracy, pełnomocnictwa itp.)
 • Inicjowanie zmian dokumentów oraz procedur operacyjnych
 • Wspieranie kadry zarządzającej w budowaniu zespołów i zarządzaniu
 • Utrzymywanie cyklicznych spotkań z Dyrektorami/Menedżerami/Kierownikami w celu bieżącej współpracy dotyczącej tematów pracowniczych
 • Administrowanie i negocjowanie benefitów pracowniczych
 • Uaktualnianie i tworzenie regulaminów, procedur, dokumentów, procesów dotyczących obszarów zarządzania zasobami ludzkimi 
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu prawa pracy oraz wewnętrznych procedur związanych z procesami personalnymi
 • współuczestnictwo w tworzeniu i realizacji procesów oceny pracowniczej
 • Samodzielne prowadzenie projektów

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie
 • Mile widziane ukończone studia wyższe w zakresie psychologii, socjologii, zarządzania zasobami ludzkimi, bądź pokrewne
 • Doświadczenie w administracji personalnej (minimum 2 lata)
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
 • Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne (w piśmie i mowie)
 • Umiejętności organizacyjne
 • Bardzo dobre umiejętności analityczne
 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • Bieżąca znajomość przepisów z zakresu prawa pracy

Benefity:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Pakiet benefitów
 • Możliwość podnoszenia swoich kompetencji dzięki licznym szkoleniom
 • Program partycypacji w zyskach Spółki
 • Niezbędne narzędzia pracy
 • Możliwość rozwoju zawodowym w ramach Spółki