Tilbage
Søg din karrieremulighed

Preventieadviseur Niveau 2 / Conseiller en Prévention Niv 2

At Lyreco we all share a common goal to strive for passion, excellence, respect and agility. We are proud to be the European leader and the third largest distributor of workplace products and services in the world
We are committed to the development of our employees and we aim to achieve that by creating a culture that inspires and empowers.

Are you seeking a new challenge? This offer might be for you!

Functieomschrijving

Wil jij je aansluiten bij een bedrijf met een familiaal karakter en een internationaal bereik? Hebben de Codex Welzijn op het Werk en de functie van preventieadviseur voor jou geen geheimen meer (of wil je ze op zijn minst ontdekken)?  Hou je van contact met mensen, het werkveld en wil je jouw stempel drukken op onze geschiedenis? Hou je van een persoonlijke en kwalitatieve aanpak? Ben je tweetalig? Dan ben jij de persoon die we zoeken! Word lid van onze LyrecoFamily !

Hoe ziet jouw dag eruit?

Zoals je waarschijnlijk al weet, bestaat er niet zoiets als een typische dag voor een preventieadviseur, omdat jouw baan uit vele onvoorspelbare elementen bestaat. Maar hier is het verhaal van een dag als preventieadviseur bij Lyreco: Je begint je dag met een warm en geruststellend drankje. Terwijl je bezig bent jouw computer te openen om de nieuwste ISO-audit op te volgen, krijg je een telefoontje. Er is een incident gebeurd in het magazijn dus je vertrekt onmiddellijk naar de locatie. In het magazijn is men al met een analyse gestart aangezien de veiligheidscultuur die je faciliteert begint aan te slaan!  Je verdiept je samen in dit incident met de aanwezige en competente mensen. Nadat je maatregelen hebt genomen en een communicatie hebt gedaan, keer je terug naar het kantoor, waar je wacht op het rapport van de laatste audit. In dit rapport vind je twee belangrijke non-conformiteiten dus je plant een vergadering in met de werkgroep om deze punten samen te bespreken. Na een goede maaltijd en een welverdiende pauze ga je verder met het CPBW. Tijdens deze vergadering vertelt één van jouw gesprekspartners jou over een collectief gevoel dat er heerst: er is een risico in de nieuwe opslagruimte en ze hebben je enkele voorstellen te doen. Je besluit dus om met deze persoon ter plaatste te gaan om de situatie te beoordelen en een risicoanalyse te doen. Na dit bezoek ter plaatse stel je nieuwe werkprocedures op en communiceer je deze. Eindelijk, je kan beginnen met het schrijven van jouw CPBW-rapport wanneer jouw telefoon weer overgaat ...

Wordt vervolgd...

Wie zoeken wij?

 • Je beschikt over uitstekende verbale en visuele communicatieve vaardigheden. Je bent in staat om gemakkelijk contact te leggen met verschillende niveaus van de organisatie.

 • Je bent organisatorisch sterk en je kan gemakkelijk prioriteiten stellen.

 • Je hebt een positieve ingesteldheid. Jij bent de persoon die een groep naar een hoger niveau kan brengen, zelfs als het moeilijk wordt.

 • Je bent gecertificeerd als Preventieadviseur Niveau 1 of 2.

 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

 • Je spreekt vloeiend Frans en je hebt een intermediair niveau in het Nederlands. Een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

 • Je bent een sociaal persoon die graag in teamverband werkt.

 • Je bent gestructureerd, ambitieus en gemotiveerd.

 • Je bent van nature positief ingesteld en ziet het glas als halfvol in plaats van halfleeg.

Wat bieden wij?

 • Een dynamische en enthousiaste werkomgeving met een gemotiveerd en gepassioneerd team.

 • Een voltijdse of deeltijdse functie naargelang jouw wensen. 

 • Een gevarieerde job in een internationaal bedrijf, die je de kans biedt om jouw kennis als preventieadviseur uit te breiden tot over de Belgische grens, of zelfs tot buiten preventie, als je daarin geïnteresseerd bent.

 • Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques, een groeps- en hospitalisatieverzekering

 • 20 dagen vakantie met de mogelijkheid om 6 extralegale verlofdagen op te bouwen.

 • Een ruim opleidingspakket om jou als lid van de Lyreco familie verder te ontwikkelen.


 

Description de l'emploi

Vous avez envie de rejoindre au société à l’esprit familial mais avec une envergure internationale ? Le code du bien-être et la fonction de conseiller en prévention n’ont plus de secrets pour vous (ou, en tout cas, vous comptez bien les découvrir) ? Vous aimez le contact, le terrain et vous avez envie d’apporter votre empreinte dans notre histoire ? Vous avez un attrait pour la qualité ? Vous êtes tweetalig ?    Alors, vous avez la fibre qu’il nous faut ! Rejoignez notre LyrecoFamily !

À quoi ressemble votre journée ?

Comme vous le savez déjà certainement, il n’y a pas de journée type pour un conseiller en prévention car votre métier est fait de beaucoup d’éléments imprévisibles. Mais voici le récit d’une journée en tant que conseiller en prévention chez Lyreco : Vous débutez votre journée par une boisson chaude et réconfortante, alors que vous êtes occupé à ouvrir votre ordinateur afin de faire un suivi du dernier audit ISO, vous recevez un appel. Il y a un incident dans le warehouse, vous lâchez tout, pour rejoindre le terrain qui est déjà en pleine analyse, car la culture sécurité que vous facilitez commence à prendre ! Vous creusez cet incident avec les personnes présentes et compétentes. Après avoir pris des mesures et fait une communication, vous rejoignez votre bureau, ou vous attend le rapport du dernier audit, dans lequel vous constatez deux non-conformités majeures. Vous planifiez un meeting avec le groupe de travail pour aborder ces points ensemble. Après un bon repas et une pause bien méritée, vous enchaînez sur le CPPT. Lors de celui-ci un de vos interlocuteurs vous fait part d’un sentiment collectif : il y a un risque dans la nouvelle zone de stockage, et ils ont quelques propositions à vous faire. Vous décidez donc de descendre sur le terrain avec cette personne afin de vous rendre compte de la situation et de faire une analyse de risque. Après cette visite sur le terrain, vous établissez et communiquez de nouvelles procédures de travail. Enfin, vous allez pouvoir attaquer la rédaction de votre rapport de CPPT quand votre téléphone sonne de nouveau…

To be continued…

Qui recherchons-nous?

 • Vous avez de solides compétences en communication verbale et visuelle. Vous êtes capable de vous connecter facilement avec les différents niveaux de l’organisation

 • Vous avez un bon sens de l’organisation et vous n’avez aucune difficulté à hiérarchiser vos tâches.

 • Vous avez un esprit positif. Au sein d’un groupe, vous êtes celui qui peut élever le niveau et les esprits, même lorsque les choses deviennent difficiles

 • Vous possédez la certification de Conseiller en Prévention Niveau 1 ou 2

 • Vous justifiez de minimum 5 années d'expérience dans une position similaire

 • Vous parlez couramment le français et vous avez un niveau intermédiaire en Néerlandais. L’anglais est un plus.

 • Vous êtes quelqu'un de social qui aime travailler en équipe

 • Vous êtes structuré, ambitieux et motivé

 • Vous êtes d’un naturel positif et voyez le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié vide.

Qu'offrons-nous?

 • Un environnement de travail dynamique et enthousiaste avec une équipe motivée et passionnée.

 • Un travail à temps plein ou à temps partiel selon vos envies.

 • Un travail varié dans une entreprise internationale, qui vous donnera la possibilités d’élargir vos connaissances de l’aspect prévention au-delà de la frontière Belge, ou même au-delà de la prévention, si cela vous intéresse.

 • Des avantages extralégaux tels que des chèques-repas, un plan d'épargne-pension et une assurance hospitalisation.

 • 20 jours de vacances avec la possibilité d'accumuler 6 jours de vacances supplémentaires.

 • Un programme de formation complet pour vous aider à vous développer en tant que membre de la famille Lyreco.