Workshop_1

Medarbejdere definerer arbejdskulturen i Lyreco

Hvad vil det sige at arbejde i Lyreco Skandinavien, og hvad definerer arbejdskulturen i virksomheden?

Det mødtes ti både nye og mere erfarne medarbejdere i en fælles workshop for at diskutere.
Resultaterne skal blandt andet bruges til pre-boarding af nye medarbejdere fremover.

Snakken gik lystigt, da ti medarbejdere på tværs af afdelinger og anciennitetsniveau mødtes for at diskutere Lyreco Skandinaviens arbejdskultur. Samtaleemnerne gik blandt andet på, hvad nye medarbejdere kan forvente af Lyreco, og også hvad man forventer af nye medarbejdere. To og to skulle deltagerne udpege og definere de kulturtræk, der bedst definerer Lyreco som virksomhed.  

Culture WS 1.jpg
Nigheena Corap

Hvad adskiller os som virksomhed fra konkurrenterne, og hvilke dele ved arbejdskulturen gør, at nye medarbejdere har lyst til at søge job her hos os? Det vil vi rigtig gerne finde ud af. 

Nigheena Corap
Talent Acquisition Specialist i Lyreco Danmark.

De gode kollegaer er altafgørende

Forud for workshoppen lå to interne undersøgelser, hvor samtlige medarbejdere i Lyreco Skandinavien blev bedt om at svare på tre spørgsmål omkring arbejdskulturen. Det er netop resultaterne fra de undersøgelser, der lå til grund for det videre arbejde på workshoppen.
I besvarelsen skulle medarbejderne tage stilling til, hvordan Lyreco adskiller sig fra andre arbejdspladser og liste tre ord, der beskriver kulturen.

"Fælleskab, samarbejde og de gode kollegaer var den helt klare topscorer. Det er jo positivt, at det er det, der gennemsyrer Lyrecos arbejdskultur. Men det kommer dog ikke bag på mig. Sammenholdet mellem kollegaerne er stærkt, vi taler sammen ved kaffemaskinen og passer på hinanden,” fortæller Nigheena Corap og fremhæver fødselsdagstraditionen, hvor alle medarbejdere har mulighed for at ønske hinanden tillykke i et fælles opslag.

Udover fællesskabet er de bærende kulturelle karakteristika ifølge medarbejderne: Åbenhed til at kunne sige sin mening og til at kunne lære af sine fejl. Mulighed for medbestemmelse og omstillingsparathed.

Onboarding - Culture2
Anders Storm Vestergaard

Det er superrart at blive inviteret med til sådan en dag. Jeg føler mig hørt og som en større del af virksomheden. Derudover er det ret stort at få medindflydelse på at skulle beskrive noget så essentielt som Lyrecos kultur

Anders Storm Vestergaard
Kontorelev i Marketing

Vi definerer kulturen sammen

En af deltagerne i workshoppen, Anders Storm Vestergaard, er elev i Lyreco Danmark. Han ser det som et stort skulderklap at skulle være med til at definere kulturen i virksomheden, også selvom han kun har været en del af Lyreco i ét år. 

Ifølge Nigheena Corap er det helt bevidst, at en forholdsvis ny medarbejder som Anders Storm Vestergaard også indgår i arbejdsgruppen. Han kan nemlig være med til at belyse, hvordan det er at starte som ny medarbejder, og hvilke parametre Lyreco kan forbedre sig på.

”Vi er jo alle sammen en del af kulturen, hvad enten man er leder eller elev. Kulturarbejdet skal i høj grad bruges til pre-boarding af nye medarbejdere fremover, og her er det vigtigt at høre nyansattes erfaring med opstarten. I bund og grund handler det jo om at kunne se sig selv ind i den organisation, man bliver en del af. Ellers bliver det aldrig en succes”, slutter hun.

Kultur 3 - Beskåret

Nigheena Corap

Tanken bag workshoppen er at koge kulturen i Lyreco Skandinavien ned til en kompakt bouillonterning.

Nigheena Corap
Talent Acquisition Specialist i Lyreco Danmark.