Hands clapping together

Vores stakeholdere

Sådan samarbejder vi med vores økosystem for at fremme en mere bæredygtig praksis

Det er afgørende for Lyrecos evne til at nå vores mål inden for bæredygtighed og understøtte løbende forbedringer på tværs af alle vores aktiviteter, at vi engagerer vores stakeholdere på lang sigt. Det gør vi bl.a. via vores Corporate Responsibility-strategi og -tiltag. 

 

 

Vores kunder

Vi har implementeret en omni-channel kundeservice, der stræber efter at opfylde vores kunders forventninger. Samtalerne med kunderne afdækkede, at en af de største bekymringer for vores kunder er social- og miljømæssig ansvarlighed. 

Derfor har vi udviklet ansvarlige indkøbssupportløsninger såsom muligheden for at konvertere produkter til mindre miljøbelastende alternativer i vores webshop, og vi deler og udpeger best practices på faste tidspunkter ved vores Sustainable Days og Sustainable Awards.

LCFC ARTICLE

Lyrecos CO2-beregner

Lyrecos CO2-beregner er et værktøj, der bruges af alle vores globale afdelinger til at måle vores direkte og indirekte CO2-udledning. Det blev søsat i 2010 og har fokus på 3 områder:

  1. Fragt, forbrugsvarer og materialer
  2. Energikilder købt og brugt af virksomheden
  3. Anden indirekte udledning
Olaf from Lyreco Germany and 3 people from MTU

Det tætte samarbejde mellem MTU og Lyreco muliggør problemfri forarbejdning, lean processer og mindre miljøbelastende produkter. Med dette in mente vil jeg gerne opfordre alle til at gøre deres bedste for at forbedre bæredygtigheden i deres egne virksomheder. 

Andreas Regnier

Purchasing Manager at MTU, vinder af Lyreco Germanys Sustainability Award i 2018

Vores leverandører

Hos Lyreco arbejder vi sammen med vores egne brandleverandører gennem et løbende, internationalt forbedringsprogram, der sætter fokus på ordenlige arbejdsforhold, accept og overholdelse af etiske regler. I samarbejde med os accepterer vores leverandører at overholde vores indkøbspolitik, vores Code of Ethics for leverandører  og vores auditproces

people shaking hands

Opfordre til ansvarlig praksis

Vi arbejder løbende på at fremme god praksis hos vores leverandører gennem vores Suppliers' Day og priser og gennem vores vurderingsmetode for grønne produkter.

For at sikre, at vores standarder for ansvarlighed og bæredygtighed til hver en tid overholdes, har vi også udviklet en vurderingsmetode for leverandørernes bæredygtighed

a woman smiling

Vi deler regelmæssigt oplysninger om bæredygtighed med Lyreco og hjælper hinanden med at gøre fremskridt på dette område. Vi arbejder også sammen om at levere til relevante regioner fra de nærmeste møller for at minimere transporten. 

Päivi Rissanen

Direktør for UPM, papirleverandør under NEW FUTURE-brandet

VORES LOGISTIKPARTNERE OG LEVERANDØRER

Som en af de første verdensomspændende distributører af produkter til arbejdspladsen har vi et særligt ansvar for at sikre, at vores logistikpartnere følger vores miljøpolitik. Det gør vi ved at indsætte bæredygtighedsklausuler i vores kontrakter, som giver os mulighed for at udvikle løbende forbedringsprojekter sammen med dem, f.eks. lavemissionstiltag.

3 trucks aligned

Ud over den forretningsmæssige dimension af vores partnerskab er samarbejdet med Lyreco også med til at understøtte vores bæredygtighedspolitik. Lyreco's Corporate Responsibility har helt klart inspireret os til at gennemføre konkrete tiltag såsom at definere vores Principado Code of Ethics og udviklingen af vores miljøvenlige vognpark i Mexico.

Alejandro Torre

Administrerende direktør for Principado Mexico, Lyrecos distributørpartner siden 2014

VORES PÅLIDELIGE, EKSTERNE TREJDEPARTER

Inden for rammerne af virksomhedens bæredygtighed arbejder vi sammen med regeringer, juridiske myndigheder og certificeringsorganer for at give vores kunder et fair, eksternt syn på vores politikker der relatere sig til CSR. Som international distributør overholder vi lokal lovgivning i hvert af de lande, hvor vi er til stede. 

sdg goals

Vores tilslutning til FN's verdensmål

I et bredere perspektiv følger vi som medlem af Global Compact- og Human Rights Club FN's anbefalinger på de områder, der er omfattet af de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling (SDG)

Pied herbe

EU er en nøglespiller i definitionen af de retslige rammer for social og miljømæssig ansvarlighed. Vi følger EU's krav og retningslinjer i vores aktiviteter som f.eks. pilotfasen af  European Product Environmental Footprint .

A girl is in front of a board

NGO'er og lokale velgørenhedsprojekter

Vi forpligter os til at forbedre vores sociale og miljømæssige praksis. Vores medarbejdere er involveret i lokale samarbejdsprojekter med sociale virksomheder.

Vi har også oprettet vores eget velgørenhedsprogram, Lyreco For Education, i samarbejde med ngo'en Care for at hjælpe børn og teenagere med at få adgang til uddannelse over hele verden.

a woman smiling

Siden 2010 har CARE med Lyrecos støtte udviklet uddannelsesprojekter i Brasilien, Madagaskar og nu Cambodja. Vores fælles mål er at forbedre uddannelseskvaliteten, så flere børn starter i skole på lang sigt. Sammen har vi allerede opnået meget !

Nathalie Rosselot

Corporate Partnership Director, Care France

Læs mere