People laughing at camera

Mennesker

Vi vil tilbyde den bedste medarbejderoplevelse

Vi vil tilbyde den bedste medarbejderoplevelse, så vores medarbejdere kan glæde vores kunder

Lyreco betragter høj medarbejdertrivsel som en forudsætning for at kunne give den bedste kundeoplevelse. Medarbejdernes trivsel prioriteres højt i Lyreco.

Vi tror på en kultur, der værdsætter vores medarbejdere og inspirerer dem til at yde deres bedste, og vores kerneværdier Passion, Excellence, Respect og  Agility spiller en central rolle i dette.

Vi stræber efter at levere en fantastisk arbejdsdag for vores kunder og medarbejdere gennem en perfekt blanding af mennesker, teknologi og vores CSR-strategi.

sdg 8 120 px

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling, som vi bidrager til.

sustainability

MENNESKER - KPI'er for 2020

52 dage

Rekrutteringstid

Vi måler rekrutteringstid ved at beregne tiden, fra jobrekvisitionen er modtaget (RR), til kandidaten har accepteret jobtilbuddet, for hver stilling, der er blevet besat i måleperioden.

turnover people

12,34%

Medarbejderudskiftning

Andelen af medarbejdere, der udskiftes, beregnes ved at dividere antallet af medarbejdere, der har forladt virksomheden, med det gennemsnitlige antal medarbejdere i en bestemt periode.

people
2,51%
Fravær

NØGLETILTAG

  1. Miljøvenlige tiltag og tiltag med lavt klimaaftryk fremmet blandt vores medarbejdere
  2. Effektiv trivsel på arbejdspladsen
  3. Inklusion- og mangfoldighedstiltag 
OFFICE COLLABORATIVE WORK

I Lyreco ønsker vi, at alle vores medarbejdere behandles retfærdigt og ikke-diskriminerende. Et centralt element i vores forpligtelse til at handle ansvarligt er at sikre, at alle Lyrecos medarbejdere behandles lige uanset køn. Derfor arbejder vi på at udligne forskellen mellem den gennemsnitlige indkomst for henholdsvis mænd og kvinder.

Vores seneste tiltag

Training sales people

Vil du være med på holdet?

Læs mere