3 people in front of a screen

Etiikka ja sääntöjen noudattaminen

kaikissa toimissamme

 

Arvomme tekevät meistä luotetun kumppanin

Siitä lähtien, kun Lyreco perustettiin vuonna 1926, meitä ovat ohjanneet arvot: erinomaisuus (Excellence), kunnioitus (Respect), tekemisen palo (Passion) ja ketteryys (Agility). Työntekijämme ovat ottaneet ne omakseen sekä ohjenuorakseen ja ne jaetaan kaikkien liikekumppaniemme kanssa.

Lyrecolla me noudatamme näitä arvoja päivittäin edistämällä eettistä ja ohjeiden mukaista toimintaa kaikessa tekemisessämme. Eettiset sääntömme kuvastavat meidän pitkäjänteistä sitoutumistamme korkeaan moraaliin. Näin ansaitsemme asiakkaidemme luottamuksen, kuin myös työntekijöidemme ja liikekumppaniemme.

Grégory Liénard Lyreco CEO

Olemme ylpeitä arvoistamme. Työntekijämme ovat ottaneet ne omakseen ja edistävät niitä. Ne ovat meidän vahvuutemme ja ne tekevät meistä luotetun kumppanin. 
Arvojemme kunnioittaminen on jokaisen velvollisuus. Näin varmistamme jokaisen päivän olevan “A Great Working Day” jokaiselle.

Grégory Liénard

CEO

Lyrecon eettiset säännöt

Eettiset sääntömme ilmentävät keitä me olemme ja kuinka me teemme businestä Lyrecolla. Ne pätevät kaikkeen toimintaamme, missä tahansa toimimme, milloin tahansa. 
Sääntömme nojaavat 4 perusperiaatteeseen: henkilöstöömme, liiketoimintamme moraaliin, tuotteisiimme & resursseihimme sekä yhteiskuntavastuullisuuteemme.

People laughing

Henkilöstömme

Pyrimme Lyrecolla edistämään eettistä Henkilöstö & Kulttuuri politiikkaa, tarjoamalla terveellisen ja turvallisen työympäristön sekä vaalimalla kunnioitusta avainarvona kaikessa tekemisessämme.

people shaking hands

Liiketoimintamme moraali

Lakien ja säännösten noudattamisen lisäksi, me nostamme liiketoiminnan moraalin niiden periaatteiden ytimeen, jotka jaamme liikekumppaneidemme ja työntekijöidemme kanssa, noudattaen nollatoleranssia kaikenlaiseen korruptioon, petokseen, eturistiriitaan, lahjontaan…

Meillä Lyrecossa työntekijämme toimivat eettisen politiikamme mukaisesti; liikesuhteet työntekijöidemme ja sidosryhmiemme välillä on tiukasti säännelty varmistaaksemme luottamukselliset suhteet, jotka perustuvat molemminpuoliseen liiketoimintamoraalin kunnioittamiseen.

Toimittajien eettiset säännöt

Toimittajiemme eettiset säännöt määrittelevät eettiset ja ammattimaisen toiminnan vaatimukset, joita toimittajien on noudatettava kun he ovat Lyrecon liikekumppaneita.

Odotamme toimittajiemme:

  • Kunnioittavan samoja eettisiä vaatimuksia ja ohjaavan toimintaansa näiden Toimittajien eettisten sääntöjen mukaan
  • Ottavan käyttöön politiikat ja ohjeet, joilla varmistetaan sovellettavien lakien ja säännösten mukainen toiminta
  • Varmistavan, että näitä sitoumuksia noudatetaan kaikkien heidän liikekumppaniensa kanssa
Customer receiving a Lyreco box

Tuotteemme ja resurssimme

Me Lyrecolla varmistamme, että kaikki tuotteet, joita toimitamme asiakkaillemme, täyttävät korkeimmat laatu-, turvallisuus- ja ympäristövaatimukset.

Me toimimme yksinomaan sellaisten liikekumppaneiden kanssa, joilla on samanlaiset, korkeat tuotevaatimukset.

rickshaw

Yhteiskuntavastuullisuutemme

Kestävän kehityksen, vastuullisuuden ja kansalaistoiminnan tukeminen ja edistäminen ovat Lyrecolla avainasemassa.

Pyrimme konkreettiseen toimintaan ottamalla käyttöön yhteiskuntavastuullisen lähestymistavan lisäämällä kollegojemme ja liikekumppaneidemme tietoisuutta vastuullisimmista toimintatavoista sekä tarjoamalla asiakkaillemme kestävämpiä tuotteita ja ratkaisuja sekä parantamalla jatkuvasti omaa toimintaamme.

Logo_Raiseyourconcern

Yhteinen päämäärämme on torjua ja havaita eettiset rikkomukset, jotta Lyreco voi ryhtyä asiamukaisiin toimenpiteisiin, korjata tilanteen ja varmistua, että käytös ja toiminta ovat täysin arvojemme mukaisia.  

Raise your concern -työkalu on kaikkien Lyrecon työntekijöiden ja ulkopuolisten kumppaneiden käytettävissä. Kannustamme sinua keskustelemaan, kysymään neuvoa, esittämään kysymyksiä, jakamaan huolenaiheesi sekä raportoimaan kaikista todellisista ja mahdollisista eettisistä rikkomuksista.

RAISE YOUR CONCERN

Lyrecon etiikka ja sääntöjenmukaisuuden hallinta

Varmistaakseen paremmin valppauden, johdonmukaisuuden ja tehokkuuden kaikissa etiikkaan ja sääntöjen noudattamiseen liittyvissä asioissa, Lyreco on päättänyt vahvistaa ja harmonisoida ainutlaatuisen eettisen ja vaatimustenmukaisuus -visionsa. Tämä johti Konsernin eettisen ja sisäisen valvonnan komitean perustamiseen sekä Konsernin sisäisen valvonnan johtajan ja kaikissa tytäryhtiöissä paikallisten eettisten asioiden vastuuhenkilöiden nimeämiseen.

People in a meeting

Lue lisää