1-930x620

4 tapaa edistää innovatiivista yrityskulttuuria muutoksen keskellä

Etä- ja hybridityöhön siirtyminen on vaikuttanut yritysten toimintaan sekä positiivisesti että negatiivisesti. Microsoftin tutkimuksen mukaan suomalaisyrityksistä valtaosan tuottavuus on säilynyt ennallaan, ja muutos on tuonut myös kustannussäästöjä. Samalla innovatiivisuus ja tiimien yhtenäisyys ovat kuitenkin heikentyneet. Yhteistyön tekeminen on vaikeampaa, kun tiimin jäsenet ovat hajaantuneet toisistaan ja ihmisten väliset luonnolliset kontaktit ovat vähentyneet.

Tilanne vaikeuttaa myös uusien innovaatioiden syntyä. Microsoftin operatiivisen johtajan Mikko Pulkkisen mukaan innovatiivisuus vaatii sitä, että kollegat ovat yhteydessä toisiinsa, tuovat ideoitaan esille, kokeilevat rohkeasti ja ottavat yhdessä harkittuja riskejä. Koska vanhoihin työtapoihin ei näytä olevan paluuta, on yritysten mukauduttava uuteen virtuaaliseen työympäristöön. Listasimme alle neljä keinoa, joilla innovatiivista yrityskulttuuria voi ylläpitää myös paikkariippumattomassa työssä.

2.png

Oikeat työvälineet helpottavat virtuaalista yhteistyötä

Jotta tiimin jäsenten välinen yhteistyö ja innovointi helpottuisivat, on heille luotava vuorovaikutusta ja tiimin dynamiikkaa edistävä digitaalinen työympäristö. Tiimikokouksia, ideointisessioita, videopuheluja ja muuta etävuorovaikutusta kannattaakin järjestää säännöllisesti. Näin tiimin jäsenet tottuvat virtuaaliseen yhteistyöhön ja alkavat puhaltaa taas yhteen hiileen. 

Vahva yrityskulttuuri edistää yhteishenkeä ja innovatiivisuutta  

Yritykset käyttävät tyypillisesti vuosia oman yrityskulttuurinsa luomiseen, joten on selvää, että vakiintuneen kulttuurin sovittaminen sekä virtuaaliseen työympäristöön että uuteen etä- ja hybridityöskentelymalliin on iso haaste. Yrityskulttuurin vahvistamisessa keskeistä on säännöllinen, työntekijät ajan tasalla pitävä viestintä. Myös yhteinen ohjelma, kuten rennot tapaamiset ja vapaa-ajan aktiviteetit, parantavat henkilöstön yhteishenkeä ja siivittävät yrityskulttuurin uuteen kukoistukseen.

4.png

Työntekijöille tulee antaa vastuuta ja aikaa innovoida 

Innovatiivisuuden edistämiseksi on tärkeää kannustaa työntekijöitä yrittäjähenkiseen ajatteluun ja antaa heille vastuuta innovaatioiden kehittämisessä. Työntekijöille voi esimerkiksi antaa säännöllisesti muutama työpäivä aikaa irtautua rutiinista ja keskittyä ainoastaan innovatiiviseen työhön. Innovaatiopäivinä työntekijöille voidaan järjestää vaikka erilaisia tiimien välisiä haasteita ja kilpailuja, jotka tekevät ideoinnista hauskaa.

3.png

Hyvinvoiva työntekijä jaksaa ideoida paremmin

Pandemia ja työn muutokset aiheuttavat stressiä työntekijöille – toisille enemmän ja toisille vähemmän. Siksi jokaisen työntekijän hyvinvointi on otettava huomioon henkilökohtaisesti, myös etätyössä. Työntekijät, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi, varmaksi ja motivoituneiksi, jaksavat paremmin ja ovat luovia uusissakin olosuhteissa. 

Sanna-Bio.png

 

Sanna Kuusakoski

GUEST WRITER