1-2.jpg

Anna ohjelmistorobotin hoitaa rutiinitehtävät

Ohjelmistorobotiikka, tai RPA (Robotic Process Automation), on teknologian haara, jolla voidaan automatisoida toistuvia ja säännönmukaisia työtehtäviä digitaalisissa ympäristöissä. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi tiedon syöttäminen tai siirtäminen järjestelmästä toiseen, tiedon ylläpitäminen ja vaikkapa transaktioiden prosessoiminen.

Robotti onkin oiva teknologinen apu tietotyön rutiininomaisiin tehtäviin. Toistuvien, säännönmukaisten ja suuren volyymin tehtävien automatisoinnilla saavutetaan tyypillisesti suuri hyöty verrattuna tehtyyn investointiin.

joefw8497.jpg

Rutiinitehtävien siirtäminen robotille lisää työtyytyväisyyttä

Ohjelmistorobotiikka ei ole vain automatisointia ja kustannussäästöjä. Sillä voidaan myös kasvattaa työtyytyväisyyttä automatisoimalla tehtäviä, jotka eivät ole halutuimpien tehtävien joukossa nykypäivänä. Robotti toimii ympäristössä aivan samalla tavalla kuin ihminen, kirjautuu järjestelmiin ja käyttää niitä kuin työntekijä itse.

Robotin suuri etu on myös virheettömyys sille opetetuissa tehtävissä. Robotti jaksaa suorittaa samaa, mekaanista työtä niin pitkään kuin tarvetta on kellonajasta riippumatta, kun ihminen samassa tilanteessa väsyy ja virheherkkyys kasvaa.

3-2fds.jpg

Manuaalisesta puurtamisesta automatisoituun prosessiin

Monissa yrityksissä on käytössä vanhoja legacy-järjestelmiä*, joiden välisiä integraatioita ei ole toteutettu parhaalla mahdollisella tavalla. Tietovirtojen käsittely vaatii manuaalista ja yksinkertaista puurtamista, joka vie henkilöstön aikaa tuottavalta työtä. Useimmille meistä tuttu tilanne lienee nykypäivänä enemmän sääntö kuin poikkeus.

Ohjelmistorobotin avulla voidaan paikata järjestelmien heikkouksia ja säästää työntekijöiden aikaa rutiinitöiltä. Robotti on kuin laastari, joka pitää tilanteen kasassa.Täytyy myös muistaa, että ohjelmistorobotiikan käyttöönotto ei ole IT-hanke vaan liiketoimintalähtöinen asia. Aluksi on erittäin tärkeää ymmärtää miten ihmiset toimivat kyseissä toiminnossa tai prosessissa ja vasta sen jälkeen voidaan apua tuovaa teknologiaa mallintaa auttamaan.

Jos halutaan mennä vielä pidemmälle asiassa niin ohjelmistorobotiikkaan voidaan kytkeä mukaan koneoppiminen ja tekoäly. Näillä teknologioilla on mahdollista saavuttaa perusautomatisoinnin lisäksi merkittävää lisäarvoa.

*Legacy = järjestelmä, joka hyödyntää vanhaa, mutta edelleen käyttökelpoista tekniikkaa. Joskus voi olla tarpeen pitäytyä perinteisissä järjestelmissä sovellusten yhteensopivuuden takia.

Lyrecon robotit

Myös Lyrecolla mietitään tosissaan ohjelmistorobotiikan soveltamista rutiininomaisiin tietotyön tehtäviin, ja ensimmäiset pilottihankkeet ovatkin jo työn alla. Ohjelmistorobotiikan soveltaminen ja käyttöönotto onnistuu onneksi monesti varsin kohtuullisella teknologiaosaamisella eikä välttämättä vaadi huippukoodaria. Toki osaava ja kokenut henkilö pystyy toteuttamaan muutoksen paljon nopeammin ja virheettömämmin kuin aloitteleva ohjelmistorobotiikkaan tutustuja.

Näemme ohjelmistorobotiikan tuovan selkeästi lisäarvoa esimerkiksi erilaisissa myynnin, asiakaspalvelun ja taloushallinnon prosesseissa. Kansainvälisenä yrityksenä paikallisella tasolla toteutettuja ratkaisuja voidaan myös monistaa useampaan maayhtiöön, koska tietyt toimintamallit ovat maissa hyvin samankaltaisia.

On todella mielenkiintoista nähdä, mihin pystymme ja mitä onnistumme saavuttamaan ohjelmistorobotiikan saralla. Parhaimmillaan siitä syntyy meille jo lähitulevaisuudessa suuri apu hallita säännönmukaisia ja kuormittavia työtehtäviä. Se vapauttaa työntekijöidemme aikaa työtehtäviin, joissa ihminen on parhaimmillaan.

Pasi.png

 

Pasi Vesterinen

HEAD OF DIGITAL TRANSFORMATIO