huomisen_kokous

Huomisen kokouskäytännöt

Etäpalaverit eivät olleet ennen kaikille arkipäivää, mutta koronaepidemian aikana ne ovat tulleet useimmille meistä tutuiksi. Keväällä voimaan astuneet kokoontumisrajoitukset pakottivat yritykset ottamaan käyttöön uusia virtuaalisia keinoja kokousten ja palaverien järjestämiseksi.

Samalla kun toiset nauttivat siitä, että etäpalavereihin voi osallistua kotoa käsin vasta heränneenä ja tukka takussa, tekisivät toiset mitä vain päästäkseen keskustelemaan ja kahvittelemaan työtovereidensa kanssa kasvotusten.

Tilanne onkin herättänyt kysymyksiä siitä, miltä palaverit ja kokoukset näyttävät sitten tulevaisuudessa. Vaihtuuko fyysinen läsnäolo kokoushuoneessa kenties kokonaan VR-lasien kautta näkyvään virtuaalitodellisuuden maailmaan?

2 (6).jpg

Perinteisten palaverien ja kokousten arvostus nousee 

Mikäli vierastat virtuaalitodellisuutta, niin voit huokaista helpotuksesta. Kasvotusten järjestettävien palaverien ja kokousten arvostuksen odotetaan nimittäin vain kasvavan koronaviruksen väistyessä, ennustaa Jordan D. Clark artikkelissaan. Tutkimusten mukaan mikään virtuaalinen kokemus ei korvaa kokonaan kasvotusten kommunikointia, jonka välityksellä liiketoiminnan tärkeimmät tukipilarit – keskinäinen luottamus ja toveruus – rakennetaan. Varsinkin pitkän eristäytymisen jälkeen monet suorastaan janoavat fyysistä kontaktia sekä tärkeyden ja yhteenkuuluvuuden tunteita.

Luodaan turvallisemmat kokouskäytännöt

Koronaepidemia ei kuitenkaan ole vielä ohi, joten kokousten järjestämistavat muuttuvat. Ensimmäiset kokoukset ovat pieniä ja paikallisia. Osallistujien turvallisuuden takaamiseksi palavereissakin tulee pitää 1–2 metrin turvaväliä, mikä tarkoittaa joko pienempiä osallistujamääriä tai suurempia kokoustiloja. Virusten leviämisen ehkäisyssä arkipäivää ovat myös aikaisempaa tiukemmat puhdistus- ja hygieniavaatimukset sekä harkitut elintarvike- ja juomaprotokollat.

3 (5).jpg

Hybridikokoukset yleistyvät

Kuten jo aiemmin todettiin, eivät etäkokoukset riitä korvaamaan perinteisiä kokouksia. Virtuaalisia viestintämuotoja tullaan jatkossakin hyödyntämään, ja hybridikokoukset (virtuaalisten ja face-to-face -kokousten yhdistelmät) mahdollistavat tasapuoliset osallistumismahdollisuudet sekä etänä että toimistolla työskenteleville. Jo aikana ennen koronaepidemiaa monissa yrityksissä oli sekä etänä että fyysisesti osallistumisen mahdollistavat palaveritilat, mutta jatkossa niiden käyttöaste ja optimaalinen hyödyntäminen lienevät entistä paremmin hallussa.

Virtuaalitodellisuuden vallankumous ei ole vielä koittanut 

Virtuaalitodellisuus odottaa vielä suurta tulemistaan. Vaikka VR- ja AR-laitteita käytetään yhä enemmän esimerkiksi tapahtumien järjestämisessä, ei niistä ole vielä toistaiseksi tullut suurta hittiä työelämässä. Asiantuntija Harri Lammi kertoo haastattelussaan, että virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden markkinat ovat edelleen melko pienet, mutta hän uskoo tilanteen muuttuvan pian. Se, milloin VR- ja AR-teknologiaa aletaan hyödyntämään enemmän arjessa, riippuu sekä tekniikan hintakehityksestä ja sovellusten kehittymisestä että ihmisten tarpeista. Koronan toinen aalto voi olla virtuaalialalle ratkaiseva vauhdittaja.

Sanna-Bio.png

 

Sanna Kuusakoski

GUEST WRITER