tekoäly

Tekoäly - neljännen teollisen vallankumouksen voima!

Tekoälyn kehitys linkittyy vahvasti ympäristöön ja kestävään kehitykseen. Joidenkin laskelmien mukaan tekoälyn hyödyntämisellä kestävässä kehityksessä päästöjä kyettäisiin vähentämään vuoteen 2030 mennessä jopa 4 % tai 2,4 Gt CO2e. Tämä vastaa tällä hetkellä Japanin, Australian ja Kanadan yhteenlaskettuja päästömääriä (PwC UK). 

Samalla tämän kehityksen mahdollistavan tuottavuuden kasvun kautta voi syntyä 38 miljoonaa uutta työpaikkaa (netto). 

Puhutaan suurista luvuista ja suurista asioista, eikö?

Kysynnän ennakoiminen on yksi keskeisimmistä osa-alueista, joissa tekoälyä voidaan jo hyödyntää. Kysynnän trendien ja sesonkien ennustaminen ja täydennystilauksien mahdollisimman optimaalinen aikataulutus säästävät turhaa työtä, optimoivat syöttökuljetuksia ja pienentävät hukkaa.  

tekoaly-1.png

Materiaalivirtojen optimointi ja kehittäminen on yksi tärkeistä alueista tekoälyn hyödyntämisessä. Logistisista prosesseista voidaan kerätä runsaasti tietoa, koska toistuvia tapahtumia on yleensä hyvin paljon. Samaten mittauspisteitä, joista tietoa voidaan kerätä, on lukuisia. Datamäärän kasvaessa myös laskennan tarkkuus kasvaa, joten tekoäly ja algoritmit pääsevät näin parhaiten oikeuksiinsa.  

Älykäs sisälogistiikka sekä robotiikkaa ja IoT-ratkaisuja hyödyntävä varasto vapauttavat osan työntekijöiden kapasiteetista korkeamman lisäarvon tehtäviin. IoT-sensorit keräävät jatkuvasti tietoa varaston eri työvaiheista ja koneoppiminen mahdollistaa optimaalisen tavan ohjata robotiikkaa. Tämä mahdollistaa monella tavalla parhaan mahdollisen toiminnan tason. 

Jakelutoimintojen optimoiminen, laadun parantaminen ja toiminnan ennakoiminen tekoälyn avulla ovat omiaan laskemaan kustannuksia, ja ne ovat hyvin usein linjassa myös kestävän kehityksen tunnuslukujen kanssa. Tekoäly voi esimerkiksi valita parhaimman kuljetusreitin toimitukselle ottamalla huomioon asiakkaan toimitusaikatarpeen, sääolosuhteiden vaikutukset, kuljetuskustannukset, ja muut ennakoitavissa olevat asiat. Mahdolliset ongelmakohdat voidaan tunnistaa jo etukäteen, jolloin asiakaskokemus paranee ja niin kutsuttu sähläkerroin pienenee. Potentiaalisten ongelmien tunnistamisella etukäteen on merkittävä vaikutus ympäristön kuormitukseen, käytettyyn aikaan ja kustannuksiin. 

Tekoäly auttaa myös teollisuudessa. Esimerkiksi tekstiiliteollisuudessa tekoäly voi optimoida kankaan käyttöä siten, ettei valmistusprosessissa synny juuri lainkaan hukkapaloja. Vaatetusteollisuus on kasvava, ja tätä nykyä merkittävästi ympäristöä kuormittava teollisuudenala. 

tekoaly-musiikki.jpg

Logistiikan ja teollisuuden ulkopuolella tekoäly on perusta älykaupungeille ja –kodeille. Muiden käyttäjille tuotujen lisäarvojen lisäksi tekoäly säästää paljon energiaa. Jo tänä päivänä tuttuja käyttökohteita ovat esimerkiksi valaistuksen ja lämpötilan ohjaaminen. Ja kukapa ei olisi käyttänyt kaupungissa älykästä navigointia, joka huomioi ruuhkat ja optimoi reitin ajan ja energian säästämiseksi. Tai tutustunut vaikkapa musiikin suoratoistopalveluun, joka muokkaa soittolistan juuri kuuntelijan mieltymysten mukaiseksi ja ehdottaa kuuntelijan musiikkimaun mukaisia uusia julkaisuja. 

Jotta asia ei olisi liian yksinkertainen, ihmisaivoja jäljittelevät neuroverkot ovat suuria energian kuluttajia. Täten ei ole yhdentekevää, miten energia datakeskuksiin tuotetaan. Aurinko- ja tuulivoima sekä muu kestävä energiantuotanto tulevatkin kasvattamaan merkitystään entisestään. 

Pasi.png

 

Pasi Vesterinen

HEAD OF DIGITAL TRANSFORMATION