LYRECO EXPANSION

Yhteiskuntavastuustrategia

2019-2025

Lyreco liittyi YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen vuonna 2004, ja vuonna 2018 vastuullisuudesta tuli yksi liiketoimintamme peruspilareista, kun laadimme ensimmäisen yhteiskuntavastuustrategiamme Eco-Future 2012-2018.

Vuodesta 2019 lähtien käytössämme on ollut uusi strategia, joka laajentaa sitoutumistamme entisestään: ympäristö-, talous- ja henkilöstöasioiden lisäksi ohjaavia toimintaperiaatteitamme ovat myös toimitusketjun eettisyys ja kestävyys, hallinto ja riskienhallinta sekä yhteisvastuullisuus.

blue

Ohjaavat toimintaperiaatteemme

CSR ECONOMICS

1.

TALOUS

Tavoitteenamme on entistä laajempi kestävän kehityksen tuotevalikoima ja erinomainen asiakaskokemus

Icon of a leaf

2.

YMPÄRISTÖ

Haluamme pienentää ympäristövaikutuksiamme kaikessa toiminnassamme – aina tavarantoimittajista asiakkaisiin. Olemme vahvasti mukana ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa.

19 NDC

3.

TOIMITUSKETJU

Kestävä ja eettinen toimitusketju parantaa Lyrecon kilpailukykyä, innovatiivisuutta ja asiakkaidemme menestystä.

CSR COVERNANCE

4.

HALLINTO

Riskienhallinta ja määräystenmukaisuus ovat olennainen osa liiketoimintaamme.

people

5.

IHMISET

Panostamme työntekijäkokemukseen ja sitä kautta hyvään asiakaskokemukseen.

passion white icon

6.

YHTEISÖ

Koulutuksella on keskeinen rooli Lyrecon hyväntekeväisyysohjelmassa sekä globaalisti että paikallisesti.

materiality matrix

PAINOPISTEALUEET YHTEISKUNTAVASTUUSSA

Vuonna 2017 tärkeimmät sidosryhmämme huomioon ottava olennaisuuden matriisi nosti esiin lisähaasteita, jotka saivat meidät panostamaan vastuullisuuteen entistäkin vahvemmin. Tunnistimme 11 painopistealuetta ja muodostimme niiden pohjalta 6 ohjaavaa toimintaperiaatetta, jotka astuivat voimaan tammikuussa 2019.

Haluatko tietää lisää?

LUE YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTIMME