Two people are talking in an office

Työpaikoista ympäristöystävällisempiä

Ainutlaatuinen arviointimenetelmä ja kestävän kehityksen mukaiset ratkaisut

Työntekijät arvostavat työympäristöä, jossa panostetaan konkreettisesti ihmisiin ja ympäristöön. 

Tukeaksemme asiakkaitamme omia kestävän kehityksen projekteja sitoudumme

  1. Kehittämään ympäristöystävällisiä tuotevaihtoehtoja, jotka on helppo tunnistaa ja valita

  2. Kehittää vähäpäästöistä toimitusmallia ja rohkaista harvempiin toimituskertoihin

  3. Laajentaa käytettyjen tuotteiden keräystä kierrätykseen tai uudelleenkäyttöä varten

green tree

Seuraa Lyrecon Vihreää puuta!

Ympäristöystävällisten tuotteiden ostaminen vaatii selkeää tietoa ja tunnistettavuutta. Lyrecon kuvastossa ja verkkokaupassa ympäristöystävälliset tuotteet tunnistaa Vihreästä puu -merkistä

Vihreällä puulla merkityt tuotteet ovat läpikäyneet oman, moniosaisen arviointimenetelmämme tai tuotteella on kansainvälisesti hyväksytty ympäristösertifikaatti

Ainutlaatuinen Vihreiden tuotteiden tuotearviointi

Ympäristöystävällisten tuotteiden arviointimenetelmämme perustuu tunnustettuun ja kansainväliseen standardiin: ISO 14020 Environmental Claims -standardi.

sgs green tree zoom

LISÄTIETOJA
Lyreco vihreä puu -arviointimenetelmä

Menetelmää sovelletaan kaikkiin tuotteisiin laadunarviointiprosessimme lisäksi

Vihreä puu -arviointimenetelmä perustuu kansainvälisesti tunnettuihin standardeihin ja organisaatioihin:

  • Tuotteiden ympäristöystävällisyyden arvioinnin perusteet ovat ISO 14020 -standardin ja Kansainvälisen kauppakamarin ohjeiden mukaiset. Arviointimallilla on SGS:n hyväksyntä

Menetelmä perustuu kolmen osapuolen yhteistyöhön:

  • Lyreco markkinointitiimit tarkastavat vaatimukset ISO 14021 -standardissa kuvatun pätevyyden mukaisesti
  • Tavaranoimittajat täyttävät tiedot tuotteistaan arviointilomakkeeseen sisällyttäen tiedot sertifioinneista ja/tai itse ilmoitetuista vihreyden perusteista 
  • Lyrecon laatutiimi tarkastaa toimittajien antamat tiedot ja hyväksyy/hylkää tuotteelle vVihreä puu -merkin
42,6%

Asiakkaidemme työpaikkatarvikehankinnointa oli Vihreä puu -tuotteita vuonna 2019

Lue lisää