Kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme mukana YK:n 2030 kestävän kehityksen ohjelmassa
global goals

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (SDG = Sustainable Development Goals)

YK on vuonna 2015 määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka tarjoavat suunnitelman hallituksille, kansalaisjärjestöille, yrityksille ja kansalaisille. Ne vastaavat globaaleihin haasteisiimme, mukaan lukien köyhyyden, eriarvoisuuden, ilmastonmuutoksen, ympäristön saastumisen, rauhan ja oikeudenmukaisuuden

4 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITETTA, JOIHIN KESKITYMME 

Työpaikkatarvikkeiden ja -palveluiden tarjoajana keskitymme erityisesti 4 kestävän kehityksen tavoitteeseen

SDGS BANNER JPEG
sdg8

Lyreco tarjoaa laajan valikoiman työpaikkatarvikkeita omalla tuotemerkillään. On äärimmäisen tärkeää varmistaa, että valmistajat ja maahantuojat kunnioittavat ihmisoikeuksia ja ympäristöä koko toimitusketjun. Näitä vaatimuksia sovelletaan kaikissa tytäryhtiöissämme. Tavarantoimittajat, jotka eivät tässä noudata Lyreco-käytäntöä, ovat mustalla listalla.

SDG 8 - KUNNOLLINEN TYÖ JA TALOUDELLINEN KASVU
Keskeiset alueet

AUDIT SQUARE

98% riskimaissa toimivista Lyreco-tuotteiden valmistajista* tarkastetaan vuosittain tunnustettujen auditointiyritysten toimesta tai konsernin laatutiimin toimesta tuotantolaitoksella. Tarkastusprosessissa käytetään SEDEX SMETA 4:n kohdan ja BSCI:tä kansainvälisinä standardeina.

Näihin tarkastuksiin liittyy parannusohjelma ja toimittajien edistymisen seuranta.

Vuosittain laaditun valvontasuunnitelman tarkoituksena on tunnistaa välittömän ja epäsuoran toiminnan mahdolliset vakavat vaikutukset ihmisoikeuksiin, perusvapauteen, terveyteen ja turvallisuuteen.

Yhdessä toimittajien eettisten ohjeiden kanssa Lyreco Business Supplier Agreement -sopimuksessa vahvistetaan kaikkiin toimittajiin sovellettavat periaatteet liiketoiminnan eettisyyden, työehtojen noudattamisen ja ihmisoikeuksien suhteen.

8.5 Saavuttaa täysi ja tuottava työllisyys, ihmisarvoinen työ tasavertaisesti naisille ja miehille

8.7 Toimenpiteet pakkotyön ja modernin orjuuden poistamiseksi

8.8 Työntekijöiden oikeuksien suojaaminen ja turvallisen työympäristön edistäminen

sdg12

Paperista muovituotteisiin monien työpaikkatarvikkeiden käyttöikä on lyhyt; ne ovat kertakäyttöisiä ja luonnonvaroja kuluttavia.

Yksi tärkeimmistä sitoumuksistamme on tarjota asiakkaillemme kestävän kehityksen mukaisia tuotteita ja palveluita.

SDG 12 – VASTUULLINEN KULUTUS
Keskeiset alueet

GREEN TREE SMALL

Vuonna 2012 Lyreco kehitti ensimmäisenä työpaikkatarviketoimittajana oman ISO-sertifioidun menetelmän ja merkin, joka auttaa merkittävästi asiakkaita kestävän kehityksen mukaisten tuotteiden valinnassa. LYRECON VIHREÄ PUU.

Vuonna 2020 Lyreco sitoutui siirtymäänkiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä.Tämä merkittävä askel kohti jätteettömyyttä kattaa kaikki tuoteryhmät, sisältäen kierrätysvalmiita vaihtoehtoja ja laajennetut ratkaisut käytettyjen tuotteiden keräykselle ja kierrätykselle.

Kierrätettävien materiaalien laajentamista - paperin, muovin, värikasettien ja paristojen kierrättämisestä – uusiin tuoteryhmiin.

12.1 - Kestävän kehityksen ja tuotannon kymmenvuotisen ohjelman toteuttaminen

12.2 - Luonnonvarojen kestävä hallinta ja tehokas käyttö

12.5 - Jätteiden syntymisen vähentäminen ehkäisemällä, vähentämällä, kierrättämällä ja uudelleenkäyttämällä

sdg13

Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen koko toimitusketjussa valmistajilta asiakkaillemme on ensisijainen tavoitteemme pyrkimyksissämme vähentää Lyrecon ympäristövaikutuksia ja edistää asiakkaidemme tavoitteita tällä alalla.

SDG 13 - YMPÄRISTÖTOIMENPITEET
Keskeiset alueet

Lyrecon omien tuotemerkkien tuotteiden mittausukseen ja vähentämiseen (Scope 3 /epäsuorat päästöt) asetettiin vuonna 2020 uudet hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet Pariisin ilmastonmuutossopimuksen mukaisesti laajentamaan.

Lyrecon tytäryhtiöt kehittävät vähäpäästöisiä ratkaisuja  liikkumiseen ja kuljetuksiin kaupunkiliikenteessä kaluston ja reittioptimointien avulla.

Kestävä kehitys edustaa 25 % arviointikriteereistä arvioitaessa toimittajia. Tämä on samalla tasolla kuin kilpailukyky, tuotehallinta ja logistiikka.

Kannustamme asiakkaitamme ryhmittelemään tilauksensa ja vähentämään toimitusten määrää. Lyreco toteutetaan kannustin- / lisämaksuperiaatetta; alennusta ryhmätilauksiin ja lisämaksuja pienten tilausten yhteydessä

Sitoumuksemme muuttaa tarjontamme ja liiketoimintamme kiertotalouteen vuoteen 2025 mennessä tavoittelee merkittävää vähennystä hiilijalanjäljessämme.

Tämän hyväksynnän myötä Lyreco sitoutuu yhdistämään sellaisten sidosryhmien ponnistelut, jotka ovat jo ryhtyneet konkreettisiin toimiin metsien hävittämisen puolittamiseksi vuoteen 2020 mennessä ja lopettamiseksi vuoteen 2030 mennessä..

13.1 - Vahvistetaan ilmaston sietokykyä

13.3 - Parannetaan koulutusta ja tietoisuutta

sdg4

Koulutukseen on sitouduttu jo pitkää ja kaikissa Lyreco-tytäryhtiöissä.

SDG 4 – LAADUKAS KOULUTUS
Keskeiset alueet

About Lyreco for Education header

Vuodesta 2008 lähtien Lyreco for Education -ohjelma on tukenut hankkeita ja infrastruktuurin kehittämistä köyhimmissä maissa.

Varat kerätään pääasiassa sisäisesti Lyreco-tiimien järjestämillä varainhankintatoimilla kaikissa tytäryhtiöissämme

Lyreco For Education on toiminut kuudessa maassa Aasiassa, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa: Bangladeshissa, Vietnamissa, Brasiliassa, Togossa, Madagaskarissa ja Kambodžassa.

Tämän yhteisen ohjelman lisäksi Lyrecon tytäryhtiöillä on myös vastaavia paikallisia hyväntekevöisyyskohteita.

4.1 - Varmista, että kaikki tytöt ja pojat pääsevät ilmaiseen, tasapuoliseen ja laadukkaaseen peruskoulutukseen

Haluatko lisätietoja?

LYRECON YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

Lyreco Group on ollut mukana YK:nGlobal Compact -yritusvastuualoitteessa vuodesta 2004 lähtien, minkä vuoksi julkaisemme vuosittain yhteiskuntavastuuraporttimme.

Lue lisää konserniuutisia