Lyrecon vastuullisuustrategia

Strategiamme

Lyrecon vastuullisuusstrategia

Miksi vastuullisuusstrategia?

Olemme Lyrecolla sitoutuneet ottamaan vastuun toimintamme vaikutuksista ympäristöön ja ihmisiin sekä kuuntelemaan sidosryhmiemme heidän tarpeistaan. Näin toimimalla meillä on selkeät suuntaviivat vastuullisuusstrategiallemme ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle.

TAVOITTEEMME VUODELLE 2026

YMPÄRISTÖ

Planet

90 % liikevaihdostamme tulee vastuullisista tuotteista ja palveluista.

IHMISET

People by Lyreco

90 % lyrecolaisista on ylpeitä lyrecolaisuudestaan

KEHITYS

People meeting

Teemme yhteistyötä kumppaneidemme kanssa edistääksemme vastuullisuutta

Hiilineutraalius Lyreco

YMPÄRISTÖ

Vähentääksemme vaikutustamme ympäristöömme sitoudumme:

Vastuullisten tuotteiden ja palveluiden käyttö ja myynti sekä kiertotalouden omaksuminen
• Kuljetuskaluston ja liikematkojen hiilineutraalius - vähennämme päästöjä/kompensoimme päästöjämme
• Hiilineutraalius yrityksemme tiloissa

Togehther Lyreco

IHMISET

 

Sitoudumme tarjoamaan työntekijöillemme hyvän ja kehittyvän työympäristön sekä pitämään huolta yhteisöistä, joissa toimimme:

• Sitoudumme tukemaan työntekijöiden urakehitystä

• Tarjoamme turvallisen ja motivoivan työympäristön

• Vaikutamme myönteisesti niiden maiden yhteisöihin, joissa toimimme

People meeting

Kehitys

 

Otamme kaikki kumppanimme mukaan tekemään parhaita mahdollisia aloitteita, toimia ja päätöksiä.

 

• Kuuntelemme asiakkaita ja toimittajiamme ja kehitymme yhdessä

• Jaamme kokemuksia vastuullisuudesta

• Luomme eettiset puitteet kaikessa toiminnassamme ja kannustamme työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme omaksumaan vastuullisuuden

global goals

Tuemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Vuonna 2015 YK määritteli 17 kestävän kehityksen tavoitetta (SDG), jotka tarjoavat toimintasuunnitelman hallituksille, kansalaisjärjestöille, yrityksille ja kansalaisille. Tavoitteissa käsitellään kohtaamiamme maailmanlaajuisia haasteita, kuten köyhyys, epätasa-arvo, ilmastonmuutos, ympäristön tilan heikkeneminen, rauhaan ja oikeuteen liittyvät haasteet. Sitoudumme Global Compact -periaatteisiin.

Uusi painopiste

• Vastuullisuustavoitteet - epäsuorat vaikutukset Lyrecon toimintaan

• Vastuullisuustavoitteet - vähäistä välitöntä vaikutusta Lyrecon toimintaan

• Vastuullisuustavoitteet - vaikutus Lyrecon päivittäiseen toimintaan

• Vastuullisuustavoitteet - vaikutus Lyrecon toimintaan ja ovat Lyrecon strategisia prioriteetteja

Direct Impact

Kolme strategista vastuullisuustavoitetta, joihin sitoudumme

Global Compact