eco-van-scaled.jpg

Logistiikan tulevaisuus on vihreä

Logistiikassa on otettu maailmanlaajuisesti valtavia kehitysaskeleita – on energiansa omavaraisesti tuottavia ja automaatiotekniikalla toimivia varastoja, uudelleenkäytettäviä paketteja, biopolttoaineita ja muita kekseliäitä tapoja vähentää kuljetuksesta koituvia päästöjä.

10127_mikko_heinonen_1603785031852.jpg

Kun asiakas tilaa tuotteita Lyrecolta, lähtee liikkeelle ketju toisiaan seuraavia toimintoja – tuotteet kerätään hyllyiltä ja ne pakataan rekkoihin, jotka kuljettavat toimitukset perille heti seuraavaksi päiväksi. Sinällään yksinkertaiseen prosessiin sisältyy kuitenkin monia tärkeitä pohdinnan aiheita, kuten kestävän kehityksen vaaliminen. 

Lyrecon kestävän kehityksen tavoitteista ja toimenpiteistä logistiikan osalta kertoo nyt meille Lyrecon Supply Chain Director Mikko Heinonen.

Miten Lyreco huomioi kestävän kehityksen logistiikassa?

Kestävä kehitys on yksi toimintaamme ohjaavista arvoista. Tämä on helppo todeta muun muassa tuotevalikoimastamme: jo 43 % myymistämme tuotteista on ympäristöystävällisiä.

Eikä sovi unohtaa hiilijalanjälkeämme, joka on pienentynyt 10 vuoden aikana jopa 20 %.

Hyviä esimerkkejä Lyrecon konkreettisista toimista ovat kierrätettävät pakkausmateriaalit, korkea kierrätysaste ja logistiikan käyttämä sähköistetty kalusto. Sekajätettä meillä ei synny käytännössä lainkaan

Voit lukea lisää Lyrecon toimista kiertotalouden kehittämiseksi Lyreco Pledge 2025 -blogistamme.

toimitus (1).png

Miten logistiikasta saadaan ekologista? 

Lyrecolla on käytössä tiettyjä toimenpiteitä, joilla taataan toimituksille mahdollisimman kestävät ratkaisut jo kuljetuskumppaneiden valinnasta lähtien. Ennen kuljetuskumppaneiden valintaa on tärkeää tehdä heidän kanssaan sitouttava sopimus ympäristöystävällisestä kuljetuksesta. Tämän lupauksen ohella kuljetuskumppanimme sitoutuu olemaan Lyrecon tavoitteiden mukaisesti fossiilivapaa vuoteen 2030 mennessä.  

Myös Lyrecon logistiikka on elänyt ajassa, ja ehkä näkyvin muutos on ollut kierrätysmahdollisuuksien kasvu. Tarjoamme kierrätysmahdollisuuden laajalle tuotesortimentille, kuten mustepatruunoille. Lisäksi olemme ottaneet huomattavia askelia pienentääksemme kuljetustemme hiilijalanjälkeä. Konkreettisena esimerkkinä voimme ottaa 100 % sähköisen kuljetuskaluston, jonka Lyreco ottaa käyttöön pk-seudun keskusta-alueilla jo tämän vuoden elokuun aikana.

varasto_01-1024x683-1.jpg

Millaisia kestävän kehityksen tavoitteita Lyrecolla on logistiikan osalta? 

Haluamme olla kestävän logistiikan edelläkävijä, ja se vaatii luonnollisesti sekä pitkän että lyhyen aikavälin tavoitteita. Aiemmin mainitun Lyreco Pledge 2025:n kautta on tuotu esille konkreettisia lyhyen aikavälin toimia, kuten paketointimateriaalin vähentäminen ja kierrätyskelvottomien pakkausten käyttökielto.

Keskipitkällä aikavälillä kuljetuskumppanimme tavoitteena on pudottaa 40 % päästömäärästä ja pitkän tähtäimen tavoite on sitäkin kunnianhimoisempi – olla täysin fossiilivapaa vuoteen 2030 mennessä. 

Miten luulet Lyrecon logistiikan kehittyvän tulevaisuudessa? 

Logistiikassa on meneillään murrosvaihe, ja tulevaisuuden logistiikasta puhuttaessa tulevat helposti mieleen robotiikka ja erilaiset automatisoidut toiminnot. Seuraavan 5 vuoden aikana tulemme ottamaan logistisesti jäätäviä harppauksia, kun sähkö- ja vetyautot sekä pienten pakettien kuljetukseen käytettävät dronet yleistyvät. Tämä ei ole pelkkää utopiaa, sillä droneilla kuljetettavat paketit ovat jo todellisuutta. 

Kestävien ja fossiilivapaiden kuljetusten lisäksi Lyrecon tulevaisuuteen kuuluvat toimenpiteet toimitusketjun eettisyyden varmentamiseksi. Kuten sanottua, olemme keskellä kestävän logistiikan murrosta. Voimmekin jäädä vain jännityksellä odottamaan, mitä kaikkea Lyrecon kestävän logistiikan tulevaisuus pitää sisällään.  

Ken tietää, ehkä muutamien vuosien päästä voimme tilata drone-kuljetuksilla tuotteita vain yhdellä ikkunan avauksella.

Sissi_2.png

 

Sissi Lehtonen

EXECUTIVE ASSITANT