future.jpg

Tulevaisuuden työelämä ja sen odotukset

Oletko koskaan miettinyt, mitä nykyinen, ja oletettavasti kiihtyvä, muutosvauhti aiheuttaa pitemmän päälle työelämälle ja sen myötä ihmisille ja yrityksille? Miten muuttuvat osaamis- ja koulutustarpeet? Palveleeko nykyinen akateeminen tutkintorakenne tulevaisuuden muuttuvia työelämän tarpeita? Voiko hyvin kapea-alainen tutkinto jopa pakottaa vaihtamaan ammattia tai reivaamaan työuraa uudelle polulle? Miksi ylipäätään käyttää neljä tai viisi vuotta tutkintoon, joka on suunniteltu vuosia sitten hyvin erilaisina aikoina, ja voi siksi olla jo koulusta valmistumisen hetkellä ylittänyt parasta ennen –päivämääränsä?

tfdrt.jpg

Kaikkien täytyy oppia oppimaan 

Näyttää vahvasti siltä, että niin sanotuilla kuumilla osaamisalueilla jo nyt merkittävä resurssipula vain jatkaa kasvamistaan. Tämä lienee ainakin osittain seurausta koulutuksen jämähtäneistä rakenteista niin perustutkinnoissa kuin työpaikoillakin. 

Oppimiskyky on jo itsessään tärkeä taito. Ehkä tärkein tulevaisuuden työelämätaito onkin kyky oppia oppimaan, omaksua uusia asioita ja olla kiinnostunut uusien mahdollisuuksien soveltamisesta liiketoiminnassa. Jokaisen tulee olla valmis pitämään huolta omasta osaamisestaan ja päivittämään sitä säännöllisesti. Sopiva uteliaisuus ruokkii oppimisen liekkiä ja pitää yllä omaa osaamista. Tämä koskee luonnollisesti sekä työntekijöitä että ennen kaikkea johtoa ja esimiehiä, joiden vastuulla on koko organisaation laajuinen oppiminen. 

Tekoälyn kehitys sekä vie että luo työtä 

Tekoäly on jo täällä ja tulee pomminvarmasti muovaamaan työelämän tarpeita. Ripaus – tai ehkä jopa pussillinen – tekoälyä liiketoiminnan tueksi on yksi odotetuimmista tulevaisuuden teknologian osa-alueista. Monet yritykset ovat jo pitkällä tekoälyn soveltamisessa omissa liiketoimissaan, mutta toiset eivät ole vielä edes aloittaneet. Onkin selvää, että tekoäly, robotiikka ja digitalisaatio ovat jo muuttaneet pysyvästi osaamistarpeitamme. Yhtä selvää on, että kehitys tulee jatkumaan.  

Otetaan esimerkiksi vaikkapa ohjelmistorobotiikka, jonka avulla voidaan automatisoida toistuvia ja rutiininomaisia tiedon syöttöön tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä. Rutiininomaiset tiedon syöttämiseen liittyvät tehtävät vähenevät robotiikan myötä merkittävästi, mutta samalla syntyy aivan uudenlaisia tehtäviä ohjelmistorobotin ylläpidon ja opettamisen parissa.

yujftyfd.jpg

Liikenteen automatisoituminen on jo alkanut

Toisena hyvänä esimerkkinä toimivat liikenne ja autonomiset, itsestään ajavat ajoneuvot. Henkilö- ja tavaraliikenne näyttelee tärkeää osaa elämässämme, mutta tekoälyn tulevaisuudessa tuomaa valtavaa muutosta voi olla vaikea hahmottaa.Liikenteessä tekoälyn eri osa-alueiden pitää toimia saumattomasti yhteen, ja autonomiset ajoneuvot muuttuvine ympäristöineen ja liikennetilanteineen ovatkin yksi haastavimmista tekoälyn sovelluksista.

Tekoälyn avulla pyritään saavuttamaan tilanne, jossa turvallisuustasot eivät ainoastaan säily ennallaan, vaan kehittyvät jopa turvallisemmaksi kuin ihmisen ollessa ajoneuvon kuljettajana. 

Aikaisemmin autoja kuljettaneet ihmiset siirtynevät tulevaisuudessa auton ratista valvomaan koneiden moitteetonta toimintaa. Näinhän asia jo onkin monessa tehtaassa ja tuotantolaitoksessa, joissa työkoneet ja trukit liikkuvat itsestään ihmisten valvonnassa. Automatisointi on helpompaa, kun toimintaympäristö on vakioidumpi ja paremmin ennustettavissa. 

Nopeammat ja tarkemmat diagnoosit 

Tekoälyn mahdollisuudet ovat merkittäviä myös terveydenhuollossa ja lääkärien työssä. Diagnoosit voidaan tehdä nopeammin ja tarkemmin, jolloin oikeisiin hoitotoimenpiteisiin päästään mahdollisimman pian. Sekä lääkärien työ että terveydenhuolto muuttuvat samalla toivottavasti myös enemmän ennakoivaan suuntaan kuin itse sairauden hoitamiseen. Kehityksen positiivisesta suunnasta antavat viitteitä ainakin lukuisat terveyssovellukset, jotka kehittyvät vauhdilla tälläkin hetkellä. 

Innovatiivisuudelta ei voi välttyä 

Tulevaisuuden työelämässä korostuvat ainakin sellaiset ominaisuudet, kuten laaja-alainen osaaminen ja oppimiskyky, rohkea yrittäjähenkisyys ja valmius nopeisiin kokeiluihin, tunneäly ja eettinen ajattelu sekä tuloksellisuus. On sanomattakin selvää, että uudet teknologiat ja muutoksen nopeus edellyttävät koko ajan uusia taitoja ja innovatiivista lähestymistä. 

Vilpitön kiinnostus uusiin asioihin ja niiden suomiin mahdollisuuksiin sekä muutoksen näkeminen uhkan sijaan mahdollisuutena auttaa meitä menestymään tulevaisuudessakin.

Pasi.png

 

Pasi Vesterinen

HEAD OF DIGITAL TRANSFORMATION