Back
Find your career possibilities

Customer Service Team Leader HU/SK

At Lyreco, we believe in working together for tomorrow, which means constantly looking to innovate and evolve so that our employees, customers and business continue to grow and develop. We believe in a culture that values our employees and inspires them to be the best they can be and our core values of passion, excellence, respect and agility play a key part in this. Through a perfect blend of people, technology and our corporate social responsibility strategy, our future looks bright.

Job Description

Hlavné zodpovednosti

 • Zabezpečenie a kontrola produktivity a kvality práce tímu s orientáciou na zákazníka
 • Aktívna komunikácia s ostatnými oddeleniami spoločnosti za účelom zvyšovania poskytovaného servisu zákazníkom
 • Aktívne vyhľadávanie oblastí na zlepšenie v oblasti poskytovaných služieb zákazníkom
 • Aktívna komunikácia s centrálou vo Francúzsku a s ostatnými pobočkami v anglickom jazyku, písomne aj telefonicky
 • Sledovanie dodržiavanie všetkých smerníc, ISO procedúr a bezpečnosti práce,
 • Sledovanie a vyhodnocovanie kvality práce pre identifikáciu tréningových potrieb, zaistenie dodržiavania štandardov a interných postupov a odporúčania potrebných opatrní v prípade, že výkon nedosahuje akceptovateľnú úroveň,
 • Mesačné individuálne stretnutia s členmi tímu za účelom prehodnotenia podaného výkonu a poskytnutia spätnej väzby,
 • Participácia na projektoch podľa určenia Customer Service Direktora,
 • Dosahovanie cieľov určených vedením spoločnosti Lyreco CE,SE,
 • Podieľanie sa na vytváraní a pravidelnej distribúcii štatistík a reportov.

Požiadavky na kandidáta

 • Výborná znalosť maďarského jazyka a komunikatívna znalosť anglického jazyka sú podmienkou
 • Komplexná znalosť systémov a procesov relevantných pre túto pozíciu
 • Schopnosť motivovať seba a okolie
 • Silná orientácia na detail, analytické myslenie
 • Vynikajúce komunikačné zručnosti
 • Vôľa učiť sa nové veci
 • Schopnosť pracovať efektívne a dodržiavať stanovené termíny
 • Znalosť práce s PC
 • Skúsenosť s prácou teamleadra je výhodou