Back
Find your career possibilities

Demand Planning Process Leader - Lider Planowania Popytu

At Lyreco, we believe in working together for tomorrow, which means constantly looking to innovate and evolve so that our employees, customers and business continue to grow and develop. We believe in a culture that values our employees and inspires them to be the best they can be and our core values of passion, excellence, respect and agility play a key part in this. Through a perfect blend of people, technology and our corporate social responsibility strategy, our future looks bright.

Job Description

Opis stanowiska

 • Prowadzenie w cyklach miesięcznych procesu planowania popytu – wypracowanie skutecznego prognozowania popytu
 • Bieżące przekazywanie prognoz do Planistów Łańcucha Dostaw – celem zapewnienia optymalnego zapasu
 • Opracowanie procesu S&OP i zabezpieczenie jego poprawności – ciągłe doskonalenie procesu w oparciu o dane wewnętrzne i rynkowe
 • Przygotowanie prognoz krótko i długo terminowych – przesyłanie ich do dostawców
 • Analizowanie trendów sprzedaży, identyfikowanie przyczyn odchyleń, rozwijanie modeli statystycznych – odpowiedzialność za wskaźniki (KPIs) – SFA (BIAS, WAPE) 
 • Koordynowanie cross-funkcyjnego podejścia do planowania popytu, aby zapewnić optymalne warianty modelu planowania prognoz popytu
 • Regularne przekazywanie wypracowanych prognoz do Planistów Łańcucha Dostaw
 • Śledzenie i analiza życia produktu od momentu wdrożenia aż do czasu jego wycofania z oferty przygotowywanie odpowiednich modeli prognozowania na każdym etapie życia produktu
 • Bliska współpraca ze Sprzedażą i Marketingiem celem zrozumienia kierunków rozwoju potrzeb klientów i ich zabezpieczenie
 • Analizowanie w cyklach tygodniowych krótkoterminowych prognoz vs aktualna realizacja sprzedaży, wprowadzanie niezbędnych korekt i przekazywanie danych do Planistów Łańcucha Dostaw
 • Aktywne uczestniczenie w projektach z obszarów Łańcucha Dostaw
 • Monitorowanie powierzonych wskaźników (KPIs) oraz raportowanie wyników i proponowanie kierunków wprowadzenia zmian celem osiągnięcia oczekiwanego wyniku.
 • Dbałość o pozytywny wizerunek spółki

Wymagania:

 • Umiejętność pracy z dużą ilością danych pochodzących z różnych źródeł
 • Wysokie zdolności analityczne
 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w obszarze planowania popytu i/lub S&OP
 • Zdolność do kreowania nowych rozwiązań, usprawnienia procesów, ciągłego rozwoju
 • Doświadczenie w pracy z systemem operacyjnym SAP
 • Bardzo dobre zdolności interpersonalne oraz umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność organizacji własnej pracy
 • Dokładność i sumienność, terminowość realizowanych zadań
 • Proaktywność i zaangażowanie w wykonywane obowiązki
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu dobrym

Wybranym kandydatom oferujemy:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Szkolenia kompetencyjne i wdrożeniowe
 • Możliwość rozwoju zawodowego w ramach Spółki
 • Pakiety finansowane lub współfinansowane: medyczny, sportowy, ubezpieczeniowy