Back to work

COVID-19: zo leer je nieuwe gewoontes aan

In een tijd waar sociale afstand de norm is wordt ons gevraagd af te stappen van ons normale, instinctieve gedrag. Iets wat als nieuwe normaal wordt benoemd maar eigenlijk verre van normaal is.

Veranderen van gedrag is namelijk niet zo normaal en zelfs een enorme uitdaging. Niet voor niets zien we keer op keer dat mensen terugvallen in hun oude gedrag.

Om gedrag echt te veranderen moeten we rekening houden met zowel de motivatie als het vermogen van mensen om dit te veranderen. Deze 2 zaken kennen ook nog eens 3 dimensies; Persoonlijk, Sociaal en Structureel. Onderstaand schema van Joseph Grenny, geeft goed weer hoe deze met elkaar samenhangen en hoe jij deze kunt beïnvloeden:

  MOTIVATIE VERMOGEN

Persoonlijk

Persoonlijke motivatie:

- Maak het onwenselijke wenselijk

Persoonnlijke vermogen:

- Overstijg jezelf

Sociaal

Sociale motivatie: 

- Gebruik groepsdruk

Sociale vermogen:

- Zorg voor sociale ondersteuning

Structureel

Structurele motivatie:

- Zorg voor juiste beloning

- Eis verantwoordelijkheid van mensen

Structurele vermogen:

- Verander de omgeving

Om gedrag te veranderen dien je minimaal 4 van deze 6 scenario’s te creëren om verandering succesvol door te voeren. Dit Youtube filmpje legt het verhaal uit.

 

Bij het creëren van een ‘nieuwe’ of ‘tijdelijke’ normaal op de werkvloer zullen we dus ook na moeten denken over hoe we zowel de motivatie als het vermogen van mensen beïnvloeden. Simpelweg richtlijnen en regels opstellen zal, zo bewijst het experiment in het filmpje, niet voldoende zijn.

Hoe kan je mensen belonen? Hoe zorg je dat de omgeving ook zo ingericht is dat het bijdraagt aan de verandering? Hoe help je mensen om de verandering succesvol door te gaan? Is de noodzaak voor iedereen duidelijk? Zowel voor mensen persoonlijk als voor het bedrijf?

De antwoorden op deze vragen zijn soms heel eenvoudig, maar soms ook enorm lastig. Wij helpen klanten in ieder geval om bewust te worden van deze vragen en helpen waar we kunnen om antwoorden op deze vragen te vinden.

Afstand

Persoonlijke motivatie

Vragen die je jezelf moet stellen:

 • Indien mijn medewerkers alleen zijn, zouden ze dan ook kiezen voor het gewenste gedrag?
 • Vinden ze de nieuwe situatie leuk of juist helemaal niet?
 • Snappen ze het nut van het nieuwe gedrag?
 • Past het bij wie ze zijn of wie ze willen zijn?

Aandachtspunten om dit te beïnvloeden:

 • Identificeer zaken die negatieve effecten hebben en verwijder die of verander ze in iets positiefs.
 • Probeer de nood tot verandering te koppelen aan de kernwaarden van de mensen.
 • Zorg dat de verandering een duidelijk einddoel heeft die mensen begrijpen zodat ze gemotiveerd worden om te veranderen.
 • Steek tijd en energie om persoonlijke buy-in van mensen te krijgen ipv alleen de groep steeds aan te spreken.
Thuis werken

Persoonlijk vermogen

Vragen die je jezelf moet stellen:

 • Hebben de medewerkers de kennis, skills en sterktes om het juiste te doen?
 • Zijn de medewerkers in staat om de moeilijkste uitdagingen die er zullen komen (of worden verwacht) zelfstandig aan te kunnen?

Aandachtspunten om dit te beïnvloeden:

 • Zorg dat mensen begeleid worden en feedback krijgen zodat ze zich ontwikkelen.
 • Zorg voor een leeromgeving die mensen helpt om te gaan met emotionele of (inter)persoonlijke obstakels die ze tegen kunnen komen.
 • Zorg voor simulaties en rollenspellen die in kaart brengen hoe mensen met de nieuwe omstandigheden om kunnen gaan.
Elleboog

Sociale motivatie

Vragen die je jezelf moet stellen:

 • In hoeverre moedigen mensen elkaar aan om het juiste gedrag te laten zien of in hoeverre wordt verkeerd gedrag ontmoedigt?
 • Hoe is de onderlinge relatie tussen de mensen die elkaar beïnvloeden?

Aandachtspunten om dit te beïnvloeden:

 • Zorg dat je de juiste leiders als rolmodel, coach, supporter of trainer positioneert om te veranderen.
 • Iedereen in management moet een rol hebben richting het nieuwe gedrag.
 • Zorg dat je in kaart hebt welke mensen de meeste zorgen zullen hebben over de verandering en betrek die in een vroeg stadium bij de verandering.
 • Zorg dat senior management duidelijk de verandering steunt en heeft uitgewerkt.
back to work

Sociaal vermogen

Vragen die je jezelf moet stellen:

 • In hoeverre helpen, informeren of voorzien mensen elkaar van noodzakelijke middelen om eventuele obstakels weg te halen?

Aandachtspunten om dit te beïnvloeden:

 • Gebruik mentors of coachen om mensen hulp te bieden zodra dit nodig is.
 • Identificeer de moeilijkste obstakels in de verandering en zorg dat mensen duidelijk weten bij wie ze hulp kunnen vragen in die situaties.
 • Zorg dat er een veilige en vertrouwde omgeving is voor mensen wanneer ze om hulp vragen. Voorkom dat men bang is om vragen te stellen.
 • Zorg dat iedereen de bevoegdheden, informatie en middelen heeft om het nieuwe gedrag makkelijk eigen te maken.
Structurele motivatie

Structurele motivatie

Vragen die je jezelf moet stellen:

 • Belonen we, zowel financieel als in beoordelingen, het nieuwe gedrag?
 • Welke kosten zijn er gelinkt aan de verandering?
 • Zorgen de beloningen dat het juiste gedrag wordt beloond en het oude gedrag juist wordt ontmoedigt?

Aandachtspunten om dit te beïnvloeden:

 • Zorg voor incentives die het gewenste gedrag belonen.
 • Breng in kaart hoe het nieuwe gedrag bijdraagt aan het behalen van hun doelen.
 • Zorg dat je duidelijk maakt dat dit geen optionele verandering is.
 • Maak duidelijk dat iedereen, ook het senior management, de veranderingen moet omarmen en iedereen die dit niet doet wordt aangesproken, ongeacht de functie.
Structureel vermogen

Structurele vermogen

Vragen die je jezelf moet stellen:

 • Is de werkomgeving zo ingericht qua tools, faciliteiten, informatie, processen, e.d. dat het het juiste gedrag stimuleert?
 • Zijn er genoeg momenten gepland om mensen te herinneren aan de stappen die er genomen worden (en moeten worden)?

Aandachtspunten om dit te beïnvloeden:

 • Werkplekken zo reorganiseren dat de verandering makkelijk uit te voeren is.
 • Mensen voorzien in juiste software, hardwaren of andere middelen om verandering makkelijk en/of automatisch uit te voeren.
 • Zorg voor voldoende en regelmatige communicatie over de verandering zodat dit bij iedereen ‘top of mind’ blijft.
 • Zorg dat er een eenvoudige manier is om managers op alle niveaus te kunnen informeren over hoe succesvol of onsuccesvol de verandering op hun afdeling is.

Lees hier meer over hoe wij jou kunnen bijstaan tijdens Covid-19

covid elleboog

Voorbereid voor wanneer het weer mag?

Alles wat je nodig hebt voor een veilige en hygiënische werkomgeving.