Manager

COVID-19: je verplichtingen als werkgever

De verantwoordelijkheid van de werkgever

Als werkgever ben je verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van alle werknemers in je onderneming. Je dient het hele preventiebeleid te hertekenen om het besmettingsgevaar tot een minimum te beperken.

Bij de ontwikkeling van het preventiebeleid op bedrijfsniveau moet je twee principes in acht nemen:

  • Vermijdbare beroepsrisico’s moeten worden geëlimineerd. Iedere onderneming zal zijn risicoanalyse door de externe preventiedienst opnieuw moeten laten doen en de juiste preventiemaatregelen moeten uitwerken in samenwerking met de werknemers.
  • Bij preventieve maatregelen krijgen collectieve oplossingen voorrang (werkorganisatie en -indeling, fysieke afscheidingen, circulatieplan …).

Protocollen en wettelijke regelgeving

Hou zeker rekening met de sectorafspraken en de specifieke situatie in je eigen onderneming. Voor bepaalde sectoren werd al een aparte gids of protocol opgesteld. Wil je extra informatie? Raadpleeg de generieke gids van de sociale gesprekspartners (Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan).

Covid-19 is een biologische agent in de zin van de welzijnswetgeving met een zeer hoog risico op besmetting dat een ernstig en onmiddellijk gevaar vormt voor werknemers: er bestaat immers nog geen passende behandeling of vaccin tegen het virus. Daarom is de gehele welzijnswetgeving van toepassing en moet je als werkgever alle preventiemaatregelen nemen die nodig zijn om het risico op besmetting tot een minimum te beperken.

Daarnaast moet je rekening houden met het meest recente Ministerieel Besluit.

(Bron: https://werk.belgie.be/nl)

Bedrijven die zich niet aan de fysieke afstandsregels en de bijhorende preventiemaatregelen houden, riskeren stevige boetes. Sinds 4 mei 2020 kan de welzijnsinspectie op basis van de generieke gids en de sectorale akkoorden sancties opleggen aan ondernemingen. Het nakomen van de zorgplicht en het handelen als goed werkgever helpt ook om de rust in de organisatie te bewaren. Dit zorgt ervoor dat medewerkers zich in deze onzekere tijden kunnen concentreren op hun werk. Zo kun je ook eventuele aansprakelijkheid voor onverhoopt geleden schade voorkomen.

covid elleboog

Voorbereid voor wanneer het weer mag?

Alles wat je nodig hebt voor een veilige en hygiënische werkomgeving.