handshake

Certificaten en erkenningen

Internationale, Europese en lokale normen

Vertrouwen en duidelijkheid zijn essentieel om te voldoen aan de milieuverwachtingen en eisen van onze klanten voor de hoogste kwaliteit

Onze klanten kunnen rekenen op een vertrouwde leverancier en hun duurzame producten selecteren op basis van duidelijke informatie door

  1. Een ISO-gecertificeerd kwaliteits-, gezondheids- en milieubeheersysteem
  2. Erkende milieulabels en certificeringen
  3. De Lyreco Green Tree ISO-gecertificeerde beoordeling
People are holding a plant in their joined hands

ECO LABELS
Ecolabels zijn van toepassing op onze producten en stellen onze klanten in staat om duidelijke en zichtbare informatie te krijgen over de producten die ze kopen.

ecolabel

Het Europees Ecolabel is een vrijwillig ecolabelsysteem dat in 1992 door de Europese Commissie is ingesteld. Het is gebaseerd op een "globale", systemische aanpak, die een levenscyclusanalyse van het product omvat, vanaf de fabricage (met inbegrip van de keuze van de grondstoffen) tot de verwijdering of recycling, met inbegrip van de distributie en het verbruik en het gebruik ervan. Sinds 2009 promoot Lyreco het Europees Ecolabel voor zijn eigen merkproducten.

nordic swan

Het Nordic Ecolabel of Nordic Swan is het officiële duurzaamheidskeurmerk voor de Scandinavische landen. Een product met het Nordic Swan-label moet voldoen aan een aantal normen, waaronder milieu-, kwaliteits- en gezondheidscriteria. In 2017 selecteerde Lyreco dit label voor zijn gereviseerde tonercartridges.

fsc

Het Forest Stewardship Council (FSC) en het PEFC zijn milieulabels die ervoor moeten zorgen dat de productie van houtproducten (meestal papier) voldoet aan procedures die een duurzaam bosbeheer garanderen. In 2018 werd Lyreco lid van FSC international.

SPECIALISATION & EXPERTISE

RAAMWERKEN
Deze normen en methodologieën vormen het raamwerk voor een zo verantwoord mogelijke aansturing van onze activiteiten.

sedex

SEDEX is 's werelds grootste samenwerkingsplatform voor het delen van verantwoorde inkoopgegevens over toeleveringsketens, dat door meer dan 43.000 leden in meer dan 150 landen wordt gebruikt. In 2013 selecteerde Lyreco SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) als een gevalideerde standaard voor de sociale verantwoordelijkheidsaudits van de fabrieken die Lyreco-merkproducten produceren.

bsci

Het Business Social Compliance Initiative is een toonaangevend managementsysteem voor de toeleveringsketen dat bedrijven ondersteunt in hun streven naar sociale compliance en om verbeteringen aan te brengen in de fabrieken in hun wereldwijde toeleveringsketens. In 2013 selecteerde Lyreco BSCI als een gevalideerde standaard voor de sociale verantwoordelijkheidsaudits van de fabrieken die Lyreco-merkproducten produceren.

EU PEF SMALL

De European Union Product Environmental Footprint is een initiatief van de Europese Commissie dat tot doel heeft een geharmoniseerde methode te ontwikkelen voor de berekening van het milieueffect van een product, gebaseerd op een 14-punten-evaluatie van alle stappen van de levenscyclus. In 2014 is Lyreco toegetreden tot de PEF-proeffase van de EU.

people shaking hands

ONDERSTEUNDE INITIATIEVEN
Wij zetten ons in voor internationale initiatieven die gericht zijn op het implementeren van deugdzame en verantwoorde praktijken op onze markt.

We support UN Global compact

Het in 2000 gelanceerde Global Compact van de Verenigde Naties is zowel een beleidsplatform als een praktisch vrijwillig kader voor bedrijven die zich inzetten voor duurzaamheid en verantwoorde bedrijfsvoering. In 2004 was Lyreco het eerste bedrijf in de sector van de kantoorbenodigdheden dat zich aansloot bij het Global Compact van de Verenigde Naties en het blijft dit engagement versterken door elk jaar zijn rapport over duurzame ontwikkeling te publiceren op het Global Compact-platform.

nydf

De New York Declaration on Forests is een vrijwillig partnerschap van regeringen, bedrijven, lokale gemeenschappen, organisaties en NGO's die ernaar streven de ontbossing tegen 2020 te halveren en tegen 2030 te beëindigen. Door zich bij de verklaring aan te sluiten, verbinden bedrijven zoals Lyreco zich ertoe om verantwoorde partnerschappen met boslanden aan te gaan en ontbossing uit hun toeleveringsketens te halen, waardoor het ontbossingsevenwicht kantelt.

hrc

De United Nations Human Rights Club is een uitwisselingplatform van expertise voor de leden om gezamenlijk vooruitgang te boeken met dit thema. In 2017 is Lyreco lid geworden van de Human Rights Club van het Global Compact van de Verenigde Naties, waardoor het engagement voor de preventie, het beheer en de ontwikkeling van de mensenrechten door bedrijven wordt versterkt.

Green tree

GREEN TREE

Sinds 2011 worden milieuvriendelijke producten die door Lyreco worden gekeurd geïdentificeerd met een specifiek pictogram: een groene boom, wat aangeeft dat de beoordelingsmethodologie van Lyreco wordt toegepast. Het Lyreco Green Product Assessment is door SGS geëvalueerd en bleek in het algemeen in overeenstemming te zijn met de principes van de ISO 14020-norm en het ICC-kader (Internationale Kamer van Koophandel) voor milieuclaims.

Duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslag

"In een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen voor onze klanten belangrijker dan ooit is, blijven wij het verschil maken door elk jaar weer een steeds duurzamere waardepropositie te bieden."