Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Onze bijdrage aan de agenda van de Verenigde Naties voor Duurzame Ontwikkeling tegen 2030
global goals

Steun aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) gedefinieerd die een blauwdruk vormen voor overheden, ngo's, bedrijven en burgers. Ze richten zich op de wereldwijde uitdagingen waar we voor staan, waaronder die met betrekking tot armoede, ongelijkheid, klimaatverandering, aantasting van het milieu, vrede en rechtvaardigheid.

DE 4 DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN WAAR WIJ OP FOCUSSEN

Als een speler in de distributie van producten en diensten voor de werkplek richten we ons in het bijzonder op 4 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen

SDG_s NL
SDG8

Lyreco levert een uitgebreid assortiment aan werkplekproducten onder zijn eigen private label. Ervoor zorgen dat fabrikanten en importeurs de mensenrechten en het milieu in de hele toeleveringsketen respecteren, heeft de hoogste prioriteit. Deze vereisten worden toegepast in al onze dochterondernemingen. Leveranciers die niet voldoen aan het Lyreco-beleid komen op de zwarte lijst te staan.

SDG 8 – DEGELIJK WERK EN ECONOMISCHE GROEI
Onze belangrijkste bijdragen

AUDIT SQUARE

98% van de Lyreco-productfabrikanten die actief zijn in risicolanden* worden elk jaar gecontroleerd door erkende auditbureaus of rechtstreeks op de productiesite door het QSS-team van de Groep. Het auditproces gebruikt de SEDEX SMETA 4-pijlers en BSCI als internationale standaarden.

Deze audits gaan gepaard met een verbeteringsprogramma en de opvolging van de vooruitgang van de leveranciers.

Dit waakzaamheidsplan wordt jaarlijks opgesteld om de risico's van mogelijke ernstige gevolgen voor de mensenrechten, de fundamentele vrijheden, de gezondheid en de veiligheid van de directe en indirecte activiteiten in kaart te brengen.

Samen met de gedragscode voor leveranciers bepaalt het Lyreco Business Supplier Agreement de principes op het gebied van bedrijfsethiek, naleving van de werkomstandigheden en mensenrechten die van toepassing zijn op alle leveranciers.

8.5 Streven naar volledige werkgelegenheid en degelijk werk voor zowel mannen als vrouwen

8.7 Maatregelen nemen om gedwongen arbeid en moderne slavernij de wereld uit te helpen

8.8 Het recht op arbeid beschermen en opkomen voor een veilige werkomgeving

SDG 12

De meeste werkplekbenodigdheden, van papier tot kunststofproducten zoals pennen en kantoorbenodigdheden, hebben een korte levensduur, zijn wegwerpartikelen en verbruiken natuurlijke hulpbronnen.

Het bij al onze klanten wereldwijd promoten van steeds duurzamere producten en oplossingen is een van de belangrijkste engagementen van Lyreco sinds vele jaren.

SDG 12 – VERANTWOORDELIJKE CONSUMPTIE EN PRODUCTIE
Onze belangrijkste bijdragen

GREEN TREE SMALL

In 2012 was Lyreco het eerste bedrijf in de toeleveringsindustrie voor de werkplek dat zijn eigen ISO-gecertificeerde methodologie en label ontwikkelde om klanten te ondersteunen bij het selecteren van duurzame producten, die zowel officieel eco-gecertificeerde producten als zelfverklaarde duurzame producten omvatten: de LYRECO GREEN TREE.

In 2020 heeft Lyreco zich geëngageerd om tegen 2025 zijn aanbod om te zetten in de circulaire economie. Deze belangrijke stap in de richting van een nul-afval-alternatief in alle productcategorieën, met recycleklare alternatieven, uitgebreide inzamel- en recyclingoplossingen voor gebruikte artikelen.

Om de recycling van papier, plastic bekertjes en flessen en elektronische apparaten te bevorderen, worden verzamelaars van gebruikte producten en oplossingen voor retourlogistiek regelmatig uitgebreid naar nieuwe productcategorieën.

12.1 – Het tienjarenplan voor duurzame consumptie en productie implementeren

12.2 – Duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen

12.5– Afvalvermindering door preventie, reductie, recycling en hergebruik

SDG 13

Het verminderen van de CO2-uitstoot in de hele waardeketen, van onze leveranciers tot onze klanten, is een hoofddoel in onze inspanningen om de impact van Lyreco op het milieu te beperken en bij te dragen tot de doelstellingen van onze klanten op dit gebied.

SDG 13 - KLIMAATACTIE
Onze belangrijkste bijdragen

In 2020 zullen nieuwe, op wetenschap gebaseerde CO2-reductiedoelstellingen in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering worden vastgesteld om de reikwijdte van de meting en de reductie uit te breiden tot Scope 3 (indirecte emissies) voor producten van het eigen merk Lyreco.

Lyreco-dochterondernemingen ontwikkelen lage-emissie-oplossingen met een focus op stadsbezorging, commerciële auto's en bestelwagens en routeoptimalisatie.

Duurzaamheid vertegenwoordigt 25% van de evaluatiecriteria, op hetzelfde niveau als Concurrentievermogen, Categoriemanagement en Logistiek.

Om onze klanten aan te moedigen hun bestellingen te groeperen en het aantal leveringen te verminderen, stelt Lyreco een aanmoedigings-/ontmoedigingsprincipe voor waarbij korting wordt toegepast op gegroepeerde bestellingen of bijkomende kosten in het geval van kleine bestellingen.

Het uiteindelijke doel van ons streven om ons aanbod en onze activiteiten tegen 2025 om te zetten in een circulaire economie, is om onze CO2-voetafdruk aanzienlijk te verminderen.

Door deze steun verbindt Lyreco zich ertoe om zich aan te sluiten bij de inspanningen van de stakeholders die al concrete acties ondernemen om de ontbossing tegen 2020 te halveren en tegen 2030 te beëindigen.

13.1 – Versterking van de weerbaarheid tegen klimaatgerelateerde risico's

13.3 – Verbeteren van opleiding en bewustwording

SDG 4

Onderwijs is een engagement op lange termijn en een zaak die door alle Lyreco-dochterondernemingen wordt ondersteund.

SDG 4 - KWALITEITSONDERWIJS
Onze belangrijkste bijdragen

About Lyreco for Education header

Sinds 2008 ondersteunt dit programma de ontwikkeling van projecten en infrastructuur in de armste landen.

De fondsen worden voornamelijk intern geworven via fondsenwervingsacties die door Lyreco-teams in al onze filialen worden georganiseerd.

Lyreco For Education heeft in 6 landen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika opgetreden: Bangladesh, Vietnam, Brazilië, Togo, Madagaskar en Cambodja.

Naast dit gemeenschappelijke programma ontwikkelen de Lyreco-dochterondernemingen ook lokale liefdadigheidsacties op dit gebied.

4.1 – Ervoor zorgen dat alle meisjes en jongens vrij, rechtvaardig en kwalitatief hoogstaand basis- en secundair onderwijs kunnen krijgen

Duurzaamheidsverslag

LYRECO MVO RAPPORT

Als lid sinds 2004 van het Global Compact van de VN stelt de Lyreco Groep zijn jaarlijkse Maatschappelijk Verantwoord Ondernemingsrapport op.