Pied herbe

Europese ecologische voetafdruk van producten

Een levenscyclus benadering

Sinds 2015, is Lyreco betrokken bij een Europees project dat door de Europese Commissie werd opgezet: de EU Product Environmental Footprint (EU PEF).

EU PEF 5x5

 

WAT IS DE EU PEF?

De EU PEF is een nieuwe methode om de ecologische voetafdruk van onze producten te meten.

Lyreco is het eerste B2B bedrijf dat officieel een van zijn eigen merkproducten laat evalueren met deze nieuwe methode.

Het is de bedoeling van de EU PEF om tot een gemeenschappelijke Europese evaluatiemethode te komen voor verschillende consumptieproducten met de bedoeling om:

  1. De impact op het milieu te meten van een product tijdens zijn levenscyclus
  2. Te zorgen voor een groter bewustzijn en meer informatie voor de klanten op dat vlak
  3. Bedrijven aan te sporen om hun producten voortdurend te verbeteren


 

EU PEF LIFECYCLE 9x9

EEN UITGEBREIDE EN TRANSPARANTE METHODE

De EU PEF methode meet de impact op het milieu

  1. Bij elk deel van de levenscyclus van een product: grondstof, verpakking, vervaardiging, distributie, levenseinde van het product
  2. Door middel van 16 milieucriteria: klimaatverandering, waterschaarste, bodemgebruik, fijnstof, gebruik van hulpbronnen
green tree

LYRECO WASVLOEISTOF

Het eerste product dat geëvalueerd is met de EU PEF 

De Lyreco wasvloeistof is een product uit het Lyreco Hygiëne assortiment. De Lyreco wasvloeistof heeft 30% minder impact op het milieu dan een gemiddeld wasproduct. Dankzij deze evaluatie kunnen we

  • De milieuprestatie van het product verbeteren
  • Onze leveranciers aansporen om ook te gaan voor EU PEF
  • EU PEF promoten bij onze klanten.