Milieu

Milieu

De strijd tegen klimaatverandering in de hele waardeketen

Hoe we de impact van Lyreco op het milieu proberen te beperken en dit in de hele waardeketen, van leveranciers tot klanten.

2 doelstellingen

 1. De mogelijkheden om de milieueffecten te verminderen in kaart brengen en evalueren.
 2. Ervoor zorgen dat onze activiteiten en projecten worden beheerd in overeenstemming met geaccrediteerde kwaliteits- (ISO 9001) en milieumanagementsystemen (ISO 14001) om onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid op te nemen.

Dit betekent concreet specifieke acties en programma's op het gebied van producten, CO2-voetafdruk, levering, verpakking, verbruiksgoederen & afval en infrastructuur.

sdg 13 NL

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties waar wij aan bijdragen. 

Aurora

MILIEU – BELANGRIJKSTE INDICATOREN (2019)

target CO2

-20%

Onze CO2-reductie in 2018, t.o.v. 2010

Een doelstelling gedefinieerd binnen de Lyreco Eco-future strategie 2012-2018. Vooruitgang wordt gemeten met behulp van de Lyreco Carbon Footprint Calculator (LCFP).

DECREASE CO2

-19,3%

CO2-reductie in 2019, t.o.v. 2010

In 2020 definieert Lyreco een nieuwe klimaatbeleid, waarbij het nieuwe CO2-reductiedoelstellingen vastlegt op basis van de methodologie van het Science-Based Targets Initiative (SBTi).

BELANGRIJKSTE ACTIES 

 1. Ons wagenpark en onze gebouwen milieuvriendelijker maken
 2. Afvalbeheer en recyclingdiensten aanbieden aan onze klanten
 3. De EU PEF methodologie toepassen in onze productbeoordeling
 4. Ons inzetten voor circulaire economieprojecten en -strategieën
Warehouse Vottem

REDUCTIE VAN CO2-UITSTOOT IN LOGISTIEK EN LEVERING

In 2019 was onze CO2-uitstoot met 18% gedaald in vergelijking met het basisjaar 2010.

 • Verbetering van de logistieke installaties en gebouwen (zonnepanelen)
 • Meer gebruik van bestelwagens en auto’s op gas en elektriciteit
 • Acties om stroom te besparen (LED-verlichting)
 • CO2-neutraal leveringsproces
 • Levering wordt elektronisch afgetekend
 • Verticale opslagoplossingen
LYRECO RICKSHAWS LONDON

In Londen, Parijs, Bern en Zurich, testen en ontwikkelen we leveringen met een lage CO2-uitstoot. Zo willen we grote steden  helpen om de CO2-uitstoot en luchtvervuiling te verminderen. 

DE STRIJD TEGEN ONTBOSSING

Ontbossing is een primaire oorzaak van de klimaatverandering. Aangezien hout de belangrijkste grondstof voor de papierindustrie is, is bosbeheer een belangrijke duurzaamheidskwestie.

Wij verbinden ons met onze leveranciers en betrouwbare derde partijen, zoals FSC en de New York Declaration on Forests, om de impact van onze activiteiten op de grondstoffenschaarste te verminderen.

NIEUW VERPAKKINGSBELEID

NEW PACKAGING POLICY

Verpakkingen spelen een belangrijke rol bij het beschermen van de kwaliteit van onze producten en bij het veilig opslaan, transporteren en gebruik ervan. Verpakkingen gebruiken echter ook waardevolle hulpbronnen bij het ontwerp en veroorzaken afval als ze niet worden gerecycled

Ons Verantwoordelijk Verpakkingsbeleid definieert de acties die in de hele organisatie en in alle dochterondernemingen moeten worden ontwikkeld om deze doelstellingen te bereiken: we verbinden ons ertoe het gebruik en de omvang van verpakkingen te verminderen en niet-recyclebare kunststofverpakkingen te verbieden tegen 2025.

EUROPEAN PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT - EU PEF 

Al vele jaren heeft Lyreco circulaire economie principes aangenomen om klanten te ondersteunen in hun duurzaamheidsdoelstellingen: recyclingdiensten, selectie van producten met een circulaire benadering. Om deze ambitie naar een hoger niveau te tillen, beoordeelt Lyreco officieel de milieuvoetafdruk van zijn eigen merkproducten via een nieuwe methode die rekening houdt met de hele levenscyclus van een product: de EU Product Environmental Footprint (EU PEF).

 

Lees verder