About Lyreco for Education header

Lyreco For Education

Wanneer een kind naar school gaat, groeit een gemeenschap
LYRECO FOR EDUCATION RESIZED

10.000 medewerkers steunen gelijke toegang tot onderwijs in de armste landen  

We dringen er bij al onze medewerkers op aan om tijd te besteden aan liefdadigheidsactiviteiten. Dat maakt deel uit van de bedrijfscultuur van Lyreco. Via het Lyreco For Education-programma organiseren Lyreco-werknemers fondswervingsacties om kinderen die in slechte omstandigheden leven een betere toegang tot onderwijs te geven.

Het doel van dit programma is om de schoolinschrijvingen te verhogen en het aantal vroegtijdige schoolverlaters te verminderen door de kwaliteit van het onderwijs en de leeromstandigheden te verbeteren, in het bijzonder voor etnische minderheden.

Via diverse activiteiten en initiatieven in onze wereldwijde dochterondernemingen worden hiervoor fondsen geworven.

6 LANDEN GESTEUND SINDS 2008 

lfe worlmap
Lyreco LFE results

RESULTATEN 2008 - 2019

LFE money
€ 3M
INGEZAMELD
LFE children
115.000
KINDEREN INGESCHREVEN
abc
328
SCHOLEN GESTEUND
LFE - teachers
498
LERAREN OPGELEID
LFE - school
60
SCHOOL-VOORZIENINGEN
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
6
LANDEN GESTEUND SINDS 2008
A girl is in front of a board

CAMBODJA 2019-2022

Sinds januari 2019 ondernemen onze 10.000 medewerkers gedurende vier jaar actie om 1 miljoen euro op te halen voor de directe ondersteuning van 11.000 kinderen en tieners die zijn ingeschreven op basisscholen en middelbare scholen in het noordoosten van Cambodja.


In samenwerking met CARE willen we de kwaliteit van het onderwijs en de leeromstandigheden verbeteren, in het bijzonder voor etnische minderheden.

 • 11.000 kinderen
 • 26 scholen worden gesteund
 • 1 internaat voor 60 studenten wordt gebouwd
 • 92 leraren krijgen een opleiding in wetenschappelijke en digitale vakken
 • 60 studiebeurzen

2015 - 2018

Madagascar

€ 1.200.000 ingezameld

 • 17.000 kinderen gesteund
 • 32 scholen gesteund

Het actieplan is opgebouwd rond vier doelstellingen:

 • Schoolvoorzieningen heropbouwen en renoveren
 • De kwaliteit van het onderwijs verbeteren door leraren op te leiden en scholen beter uit te rusten
 • Het bewustzijn en de betrokkenheid van de ouders met betrekking tot het belang van de school vergroten
 • Focussen op rampenpreventie voor toekomstige cyclonen

2011 - 2014

Togo

€ 1.200.000 ingezameld

 • 60.000 kinderen gesteund
 • 200 basisscholen, 58 kinderopvangcentra & 4 secundaire scholen gesteund
 • 49 scholen gebouwd
 • 165 schooldirecteuren & 225 leraren opgeleid
 • 750 moeders betrokken bij zogeheten ‘moederclubs’
 • 3.332 studenten hebben toegang tot IT-apparatuur

2010

Brazilië 

€ 277.600 ingezameld

 • 3.000 kinderen gesteund
 • 11 scholen gesteund
 • 64 leraren opgeleid

2009

Vietnam 

€ 188.000 ingezameld

 • 2.300 kinderen gesteund
 • 20 scholen

2008

Bangladesh 

€ 175.000 ingezameld

LFE BANGLADESH
 • 8.400 kinderen gesteund
 • 50 kinderopvangcentra

Lees verder