people together

Mensen

Onze doelstelling voor 2026: 90% van onze werknemers zijn er trots op dat ze voor Lyreco werken.

 

Wij verbinden ons ertoe om onze werknemers steeds betere werkomstandigheden te bieden en zorg te dragen voor de gemeenschappen waarin we actief zijn:  

We houden het niet bij woorden maar gaan over tot daden. Dat doen we onder meer door onze talentenpool te stimuleren via interne mobiliteit, door de oprichting van een 'Lyreco academy', door bij te dragen aan veilige jobs, door duurzame programma's te financieren, en door onze medewerkers aan te moedigen om zich actief in te zetten voor onze lokale gemeenschappen.

gps

Great People Survey

Onze werknemers zijn de drijvende kracht achter al onze acties en activiteiten. Wij verbinden ons ertoe om hen een werkomgeving te bieden waarin ze zich goed voelen en waarin ze alle mogelijkheden krijgen om te groeien en zich verder te ontwikkelen. 


We maken er een erezaak van om te luisteren naar onze werknemers en maatregelen te nemen om hun werkomstandigheden te verbeteren. Daarom houden we ieder jaar een 'Great People Survey' in alle 25 landen waar we actief zijn. 

 

In 2026 willen we dat 90% van onze werknemers verklaren dat ze trots zijn om voor Lyreco te werken.

PPE people

Een veilige werkplek voor iedereen

Onze hoofdbekommernis is dat onze mensen veilig kunnen werken. We zorgen ervoor dat de werkomgeving van alle Lyreco-werknemers overeenstemt met de criteria voor welzijn en veiligheid die iedere verantwoordelijke werkgever zou moeten naleven. 

Mensen kansen bieden

 

Het 'Lyreco Pioneers' programma

In 2021 lanceerde Lyreco Innovation het 'Lyreco Pioneers'-programma, een intern bedrijfsprogramma dat al onze 12.000 werknemers er wil toe aanzetten om oplossingen aan te bieden voor onze belangrijkste uitdagingen op het vlak van duurzaamheid. 

 

2 hoofduitdagingen

  • Welke nieuwe producten of diensten kunnen we ontwikkelen om onze klanten te helpen bij het maken van meer duurzame keuzes? 
  • Welke nieuwe interne processen of werkmethodes kunnen ons helpen om onze impact op het milieu te verkleinen?
Resultaten
  • 261 ingediende voorstellen vanuit alle 25 landen waarin Lyreco actief is
  • 1 jury van experten
  • 6 teams die werden verkozen om hun incubatieprogramma te implementeren
  • 1 pitch per team
  • 1 winnend idee
Pioneers

Het winnend idee

De creatie van een 'Sustainable Dashboard' waarmee onze klanten de CO2-impact kunnen nagaan van de producten die zij bij ons aankopen. Het dashboard stelt hen ook in staat om zelf doelstellingen te bepalen en strategieën op te zetten om hun uitstoot te verminderen.  

pioneer mountain lyreco

Verderzetting

Het 'Lyreco Pioneers'-programma wordt een jaarlijks terugkerend evenement. Het wordt een nieuw hoogtepunt binnen de Lyreco-kalender en een kans voor alle Lyreco-werknemers om nieuwe oplossingen aan te bieden voor onze grootste uitdagingen. Lyreco Innovation blijft nauw samenwerken met 'Sustainability' om innovaties in dit essentiële, bedrijfskritische domein te ondersteunen en mogelijk te maken.

LFE CAMBODIA

Lyreco for education

Gelijke toegang tot onderwijs in de armste landen

Onze werknemers ertoe aanzetten om een deel van hun tijd te besteden aan liefdadigheidsdoelen, maakt deel uit van de Lyreco bedrijfscultuur. Via het 'Lyreco For Education'-programma zetten onze werknemers inzamelacties op poten om kinderen uit de armste landen een betere toegang tot onderwijs te bieden.

Het doel is om meer kinderen naar school te krijgen en het percentage schooluitval te verminderen door hen beter onderwijs en betere leeromstandigheden te bieden. Het geld wordt voornamelijk ingezameld via de organisatie van tal van activiteiten en initiatieven in al onze filialen wereldwijd.

Lees verder