MVO Nederland

MVO-strategie

2019-2025

Lyreco trad al in 2004 toe tot het UN Global Compact en heeft zo maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in 2012 officieel tot een pijler van het bedrijf gemaakt.

Vervolgens lanceerde Lyreco in 2012 een duurzaamheidsstrategie op middellange termijn onder de naam ‘Eco Future’. Deze was gebaseerd op 3 richtinggevende principes: bescherming van het milieu, economisch succes en sociale verantwoordelijkheid.

In 2019 begon Lyreco een nieuw hoofdstuk van haar MVO-strategie, waarbij de verbintenissen verder uitgebreid werden tot 6 basisprincipes: ethiek en duurzaamheid in de toeleveringsketen, een goed bestuur en risicomanagement en bijdrage aan de gemeenschap zijn nu specifieke doelstellingen, naast milieu, economie en mensen.

blue

6 richtinggevende principes

CSR ECONOMICS

1.

ECONOMIE

De beste klantervaring creëren in een omnichannelomgeving.

Icon of a leaf

2.

MILIEU

Verantwoord handelen om de milieu-impact van Lyreco te minimaliseren, in de hele waardeketen, van leverancier tot klant.

19 NDC

3.

TOELEVERINGSKETEN

Een verantwoorde toeleveringsketen ontwikkelen die de concurrentiekracht en innovatie van Lyreco versterkt en het succes van onze klanten ondersteunt.

CSR COVERNANCE

4.

BESTUUR

Het uitvoeren van programma’s voor risico- en compliance management als een geïntegreerd onderdeel van ons MVO-beleid.

people

5.

MENSEN

Zorgen dat onze medewerkers zich goed voelen, zodat zij zullen zorgen voor tevreden klanten.

passion white icon

6.

GEMEENSCHAP

Zorg dat Onderwijs de kern vormt van het liefdadigheidsprogramma van Lyreco op wereldwijd en lokaal niveau.

materiality matrix

Materialiteitsmatrix van Lyreco

In 2017 heeft een materialiteitsmatrix waarbij onze belangrijkste stakeholders betrokken zijn, extra uitdagingen met zich meegebracht waardoor we onze verplichtingen op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verder uitgebreid hebben. Hierbij zijn 11 prioriteiten vastgesteld. Zij vormen de basis van onze 6 richtinggevende principes die sinds januari 2019 van kracht zijn

duurzaamheidsverslag FR

Duurzaamheidsverslag

"In een tijd waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen voor onze klanten belangrijker dan ooit is, blijven wij het verschil maken door elk jaar weer een steeds duurzamere waardepropositie te bieden."