People are holding a plant in their joined hands

CSR i Lyreco

Bærekraft og sosialt ansvar er kjernen i vårt CSR-arbeid

Vi vil gjerne imøtekomme noen av de viktigste miljømessige og samfunnsmessige utfordringene - sammen med både leverandørene og kundene våre. 

For oss handler det om å sikre at alt det vi gjør for kundene våre utføres på den mest bærekraftige måten:

  • Levering av de foretrukne bærekraftige produktene og løsningene til alle arbeidsmiljø
  • Sørge for etisk atferd og etterlevelse i alle land hvor våre leverandører, produsenter og partnere driver forretningen
  • Minimering av emballasje
  • Utvikling av bærekraftige prosesser fra bestilling til levering, til produktet er uttjent
  • Levering av medarbeiderekspertise, uansett hvor vi driver forretning
  • Støtte til utdannelse i utsatte lande
rice fields

Våre resultater

picto rickshaw

-28,11%

CO2-utledning siden 2010

Våre team arbeider mot et felles mål: Å handle ansvarlig for å minimere Lyrecos miljøpåvirkning på tvers av hele verdikjeden, fra våre leverandører til våre kunder.

leaf

42,2%

Av salget vårt bestod av grønne produkter i 2020

Lyreco Green Tree Label hjelper våre kunder med å velge bærekraftige alternativer for at redusere arbeidsplassens miljømessige fotavtrykk. 

FNs 17 Verdensmål

Lyreco støtter FNs Global Compact & FNs Verdensmål (SDG)

I 2004 var Lyreco den første virksomheten i bransjen som ble medlem av FNs Global Compact (UNGC), noe som understreker vårt fokus på bærekraftighet. Ved å støtte dette globale initiativet forplikter vi oss til årlig å formidle vårt arbeid med FNs ti prinsipper og verdensmålene for bærekraftig utvikling (SDGs).

Picture of Lyreco CEO

Hos Lyreco mener vi oppriktig at sirkulær økonomi er den beste måten å oppnå ansvarlig vekst på. Ved å konvertere vår virksomhet til  en sirkulær økonomi innen 2025, tar vi et avgjørende skritt på veien mot en ytterligere forening av våre mål med våre forpliktelser for bærekraft.

Gregory Lienard

CEO, Lyreco Group

Pied herbe

Gjennomsiktighet i produkters miljøpåvirkning: Vi anvender EU's metode til vurdering av produkters miljømessige fotavtrykk (PEF)

Lyreco støtter EU-kommisjonens innsats ved å bruke EUs metode til vurdering av produkters miljømessige fotavtrykk, EU Product Environmental Footprint (EU PEF). Denne nye, komparative metoden baserer seg på 16 miljøkriterier og omfatter hvert stadium av produktets levetid; fra fremstilling av råvarer til produktet er uttjent.

Vil du vite mer?

LES VÅR CSR-RAPPORT

Les mer