LYRECO EXPANSION

CSR Strategi 2019-2025

2019-2025

Siden 2019 har Lyreco fulgt en strategi hvor vi forplikter oss til å fokusere på: Etikk og bærekraft i leverandørkjeden, Governance og risikostyring og Bidra til fellesskapet. Disse elementene er nå fokuspunkt på linje med Miljø, Økonomi og Mennesker. 

blue

6 veiledende prinsipp

CSR ECONOMICS

1.

ØKONOMI

Å fremme og utvikle stadig mer bærekraftige produkter og ytelser, og levere den beste kvaliteten til våre kunder.

Icon of a leaf

2.

MILJØ

Mindske Lyrecos miljøpåvirkninger gennem hele vores værdikæde; fra vores leverandører til vores kunder med et stærkt fokus på kampen mod klimaændringer.

19 NDC

3.

LEVERANDØRKJEDEN

Utvikle et bærekraftig og etisk produktutvalg som styrker Lyrecos konkurranseevne, innovasjon og våre kunders suksess.

CSR COVERNANCE

4.

GOVERNANCE

Udføre risiko- og compliancestyring som en integreret del af virksomheden.

people

5.

MEDARBEIDERE

Tilby den beste medarbeideropplevelsen, slik at våre medarbeidere kan tilby den beste kundeopplevelsen.

passion white icon

6.

FÆLLESSKAB

Gøre uddannelse til kernen i Lyrecos velgørenhedsprogram på globalt og lokalt plan.

materiality matrix

Lyrecos Materiality Matrix

I 2017 utarbeidet Lyreco et materiality matrix i samarbeid med våre største interessenter. På bakgrunn av matrixen, identifiserte vi i alt 11 vesentlige utfordringer og utvidet våre CSR-forpliktelser. Elementene utgjør fundamentet for våre seks veiledende CSR-prinsipper som gjelder fra januar 2019. 

Vil du vite mer?

LES VÅR CSR-RAPPORT

Les mer