LYRECO EXPANSION

CSR Strategi 2019-2025

2019-2025

Siden 2019 har Lyreco fulgt en strategi hvor vi forplikter oss til å fokusere på: Etikk og bærekraft i leverandørkjeden, Governance og risikostyring og Bidra til fellesskapet. Disse elementene er nå fokuspunkt på linje med Miljø, Økonomi og Mennesker. 

blue

6 veiledende prinsipper

CSR ECONOMICS

1.

ØKONOMI

Å fremme og utvikle stadig mer bærekraftige produkter og ytelser, og levere den beste kvaliteten til våre kunder.

Icon of a leaf

2.

MILJØ

Redusere Lyrecos miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden vår; fra våre leverandører til våre kunder med et sterkt fokus på kampen mot klimaendringer.

19 NDC

3.

LEVERANDØRKJEDEN

Utvikle et bærekraftig og etisk produktutvalg som styrker Lyrecos konkurranseevne, innovasjon og våre kunders suksess.

CSR COVERNANCE

4.

GOVERNANCE

Utføre risiko- og etterlevelsestyring som en integrert del av virksomheten.

people

5.

MEDARBEIDERE

Tilby den beste medarbeideropplevelsen, slik at våre medarbeidere kan tilby den beste kundeopplevelsen.

passion white icon

6.

FELLESSKAP

Gjøre utdanning til kjernen i Lyrecos veldedighetsprogram på globalt og lokalt nivå.

materiality matrix

Lyrecos Materiality Matrix

I 2017 utarbeidet Lyreco et materiality matrix i samarbeid med våre største interessenter. På bakgrunn av matrixen, identifiserte vi i alt 11 vesentlige utfordringer og utvidet våre CSR-forpliktelser. Elementene utgjør fundamentet for våre seks veiledende CSR-prinsipper som gjelder fra januar 2019. 

Vil du vite mer?

LES VÅR CSR-RAPPORT