Mål for bærekraftig utvikling

Våre bidrag til FNs verdensmål for bærekraftig utvikling frem mot 2030.
global goals

Vi støtter FN's verdensmål for bærekraftig utvikling

I 2015 definerte FN 17 verdensmål for bærekraftig utvikling (Sustainable Development Goals, SDG), som setter rammene for regjeringer, NGOer, virksomheter og borgere. De adresserer de globale utfordringene vi står overfor, herunder de som vedrører fattigdom, ulikhet, klimaendringer, miljøforringelse, fred og rettferdighet.

DE 4 VERDENSMÅLENE FOR BÆREKRAFTIG UTVIKLING SOM VI FOKUSERER PÅ

Som distributør av produkter og løsninger til arbeidsplassen, fokuserer vi spesielt på 4 verdensmål. 

SDGS BANNER JPEG
sdg8

Lyreco tilbyr et omfattende utvalg av Lyreco-merkevarer til arbeidsplassen. Det er en viktig prioritet for oss å sikre at våre produsenter og importører respekterer menneskerettighetene og miljøet gjennom hele leverandørkjeden. Disse kravene gjelder globalt og for alle avdelinger i Lyreco.  Leverandører som ikke overholder Lyrecos politikk  på dette området blir svartelistet.

SDG 8 - ANSTENDIGE JOBBER OG ØKONOMISK VEKST
Våre viktigste bidrag

AUDIT SQUARE

Det blir hvert år gjennomført revisjon på alle Lyrecos produsenter i risikoland. Disse revisjonene utføres direkte på produksjonsstedet av enten anerkjente sertifiseringsorganer eller av Lyrecos QSS-team. Revisjonsprosessen benytter SEDEX SMETAs 4 søyler og BSCI som internasjonale standarder. 
Disse revisjonene støttes av et forbedringsprogram og overvåkning av leverandørenes fremskritt. 

Denne årlige overvåkningsplanen har som formål å identifisere risikoene ved potensielle alvorlige overtredelser av menneskerettighetene, den grunnleggende friheten, sunnheten og sikkerheten forbundet med Lyrecos direkte og indirekte aktiviteter.

Code of Ethics for leverandører utgjør sammen med Lyrecos Business Supplier Agreement prinsippene for forretningsetikk og etterlevelse i forhold til arbeidsforhold og menneskerettigheter som gjelder for alle leverandører. 

8.5 Skap full sysselsetting og anstendig arbeid med lik lønn

8.7 Stopp moderne slaveri, menneskehandel og barnearbeid.

8.8 Beskytt arbeidstakerrettigheter og skap sikre arbeidsmiljø. 

sdg12

De fleste kontorproduktene, uansett om det er papir- eller plastprodukter som kulepenner og kontorartikler, har en kort levetid og er til engangsbruk, noe som igjen bruker naturressurser. 
 

En av Lyrecos viktige forpliktelser har gjennom mange år vært å promotere mer bærekraftige produkter og løsninger overfor alle våre kunder over hele verden. 

SDG 12 - ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON
Våre viktigste bidrag

GREEN TREE SMALL

I 2012 var Lyreco den første virksomheten i kontorforsyningsbransjen som utviklet sin egen ISO-sertifiserte metodologi og merkingsordning for å hjelpe våre kunder med å velge bærekraftige produkter som dekker både offisielt økosertifiserte produkter og produkter som leverandørene selv definerer som grønne: LYRECOS GRØNNE TRE.

I 2020 forpliktet Lyreco seg til å konvertere sitt produktutvalg til Sirkulær økonomi innen 2025. Dette store skrittet mot å redusere avfall skal dekke alle produktkategoriene og omfatte gjenbrukbare alternativ samt innsamlings- og gjenbruksløsninger for brukte produkter. 

Vi ønsker å utvikle tilbakeleveringsløsninger hvor det er mulig og meningsfullt i samarbeid med kunder og andre interessenter.

12.1 – Gjennomføre det 10-årige programmet om bærekraftig forbruk og bærekraftig produksjon

12.2 – Bruke og håndtere naturressurser på en bærekraftig måte

12.5 – Redusere avfallsmengden betydelig

sdg13

Å redusere CO2-utledningen på tvers av hele verdikjeden fra våre leverandører til våre kunder er et høyt prioritert mål i våre bestrebelser på å redusere Lyrecos miljøpåvirkning og bidra til våre kunders egne mål på dette området.

SDG 13 - KLIMAINNSATS
våre viktigste bidrag

I 2020 fastsetter vi nye CO2-reduksjonsmål i overensstemmelse med Parisavtalen om klimaendringer. Disse skal valideres av SBTi og skal omfatte hele vår værdikjede inklusiv scope 3 for Lyrecos egne merkevarer. 

Lyrecos avdelinger jobber med å utvikle distribusjonsløsninger med fokus på å redusere utslipp av CO2 ved f.eks. optimering av leveringsruter og løpende omstilling til en grønn flåte. 

Bærekraft utgjør 25 % av evalueringskriteriene på lik linje med konkurranseevne, kategoristyring og logistikk. 

For å oppmuntre våre kunder til å samle deres ordrer og redusere antallet av leveranser, foreslår Lyreco et oppmuntringssystem hvor kunden får rabatt ved å samle sine ordre eller blir pålagt gebyr på små ordre.

Omlegging av virksomheten og utvalget vårt til sirkulær økonomi innen 2025 har som overordnet mål å redusere CO2-avtrykket vårt betydelig. 

Ved å tilslutte ossdenne erklæringen, forplikter Lyreco seg til å støtte de tiltakene som andre interessenter allerede har iverksatt for å halvere skogryddingen innen 2020 og stoppe den helt innen 2030.
 

13.1 – Styrk motstandskraften og tilpasningen mot klimarelaterte katastrofer

13.3 – Oppbygg kunnskap og kapasitet til å imøtegå klimaforandringer 

sdg4

Utdannelse er en langsiktig forpliktelse og en sak som støttes på tvers av alle Lyrecos avdelinger.

SDG 4 - KVALITETSUTDANNELSE
Våre viktigste bidrag

About Lyreco for Education header

Siden 2008 har Lyreco For Education støttet utviklingen av prosjekter og infrastruktur i utsatte land.

Midlene innsamles hovedsaklig internt gjennom pengeinnsamlinger Lyrecos medarbejdere organiserer i alle våre avdelinger.

Lyreco For Education har gått inn i 6 land i Asia, Afrika og Sydamerika: Bangladesh, Vietnam, Brasil, Togo, Madagaskar og Cambodsja.

I tillegg til dette fellesprogrammet, utvikler Lyrecos avdelinger lokale veldedighetstiltak innenfor utdannelse. 

4.1 – Gjør grunnskole og ungdomsutdanning gratis for alle. 

Vil du vite mer?

LYRECO CSR-RAPPORT

Som medlem av FN's Global Compact siden 2004 oppdaterer Lyreco-konsernet sin årlige CSR-rapport om virksomhetens sosiale ansvar.

Les mer