handshake

Sertifiseringer og anerkjennelser

Internasjonale, europeiske og lokale standarder

For å møte våre kunders forventninger og krav til kvalitet, er tillit og klarhet helt essensielt. 

Våre kunder kan være sikre på at de kan ha tillit til en betrodd leverandør, og på at de kan velge bærekraftige produkter basert på tydelig informasjon fordi vi har: 

  1. Et ISO-sertifisert ledelsessystem som er tilpasset hver enkelt avdelings behov
  2. Anerkjente miljømerker og sertifiseringer 
  3. Den godkjente vurderingsmetodologien som ligger til grunn for Lyrecos grønne tre
People are holding a plant in their joined hands

MILJØMERKINGER
Miljømerkinger gjelder for våre produkter og gir kundene våre klare og synlige opplysninger om de produktene de kjøper.

ecolabel

Det europeiske miljømerket, Ecolabel, er en frivillig miljømerkingsordning som ble opprettet i 1992 av Europakommisjonen. Den er basert på en "global", systematisk tilgang som omfatter en livssyklusanalyse av produktet fra fremstillingen (herunder valget av råmaterialer) til dets bortskaffelse eller gjenbruk, herunder distribusjon og forbruk og bruken derav. Siden 2009 har Lyreco brukt EUs miljømerke til sin Lyreco-merkevare.

nordic swan

Det nordiske miljømerket, Svanen, er den offisielle merkingen for bærekraft i de nordiske landene. Et svanemerket produkt skal følge bestemte standarder, herunder miljø-, kvalitets- og sunnhetskriterier. I 2017 valgte Lyreco denne merkingsordningen til sine gjenbrukte tonerpatroner.

fsc

Forest Stewardship Council® (FSC®) er en global ideell  organisasjon som arbeider for å gi ansvarlig skogbruk verden over gjennom sertifisering av skog og virksomheter samt merking av produkter.
FSC sikrer at trevirke kommer fra ansvarlig forvaltede FSC-sertifiserte skoger og andre kontrollerte kilder som f.eks. f.eks. Gjenvinning. En FSC-sertifisert skog skal leve opp til høye krav til sosial, økonomisk og miljømessig ansvarlig skogdrift. Det betyr at man med FSC er med på å
passe på skogene for eksisterende og fremtidige generasjoner, og de mennesker og dyr som bor i dem. (FSC® N001682)

SPECIALISATION & EXPERTISE

RAMMER
Disse standardene og metodene danner rammene for hvordan vi driver forretningen vår på mest ansvarlig måte

sedex

SEDEX er verdens største samarbeidsplattform for å dele data om ansvarlig innkjøp i forsyningskjeder og brukes av mer enn 43.000 medlemmer i over 150 land. I 2013 valgte Lyreco SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) som en validert standard for revisjon av sosial ansvarlighet på de fabrikkene som fremstiller Lyrecos egne produkter.

bsci

BSCI - Business Social Compliance Initiative er et førende Supply Chain Management-system som understøtter virksomheters bestrebelser på å oppnå social compliance og å forbedre forholdene på fabrikkene i de globale leverandørkjedene deres. I 2013 valgte Lyreco BSCI som revisjonsstandard for sosial ansvarlighet på de fabrikkene som fremstiller Lyrecos egne produkter.

EU PEF SMALL

European Union Product Environmental Footprint er et tiltak fra Europakommisjonen hvis formål er å utvikle en harmonisert metode til beregning av et produkts miljøpåvirkning basert på en 16-punktsvurdering av alle faser i produktets livssyklus. I 2014 gikk Lyreco med i pilotfasen av EU PEF.

people shaking hands

TILTAK VI STØTTER
Vi forplikter oss til internasjonale tiltak som fokuserer på å implementere god og ansvarlig praksis i vårt marked.

We support UN Global compact

FN's Global Compact ble lansert i 2000 og er både en politisk plattform og en praktisk, frivillig ramme for virksomheter som er engasjert i bærekraft og ansvarlig forretningspraksis. I 2004 var Lyreco den første virksomheten i kontorartikkelindustrien som ble medlem av FNs Global Compact, og vi styrker løpende denne forpliktelsen ved å offentliggjøre vår Sustainable Development-rapport på Global Compact-plattformen hvert år.

nydf

New York Declaration on Forests er et frivillig partnerskap mellom regjeringer, virksomheter, opprinnelige folk, organisasjoner og NGOer som arbeider for å halvere skogryddingen innen 2020 og stoppe den innen 2030. Ved å tilslutte seg erklæringen forplikter Lyreco seg til å skape ansvarlige partnerskap med land med skogdrift og ta skogrydding ut av leverandørkjedene våre, slik at vi kan bevare skogene.

hrc

FNs Human Rights Club er et sted hvor medlemmene kan utveksle erfaringer, slik at de i fellesskap kan gjøre fremskritt innenfor beskyttelse av menneskerettighetene. I 2017 ble Lyreco medlem av Human Rights Club i FNs Global Compact og styrket sitt arbeid for beskyttelse, styring og utvikling av menneskerettigheter i virksomheter.

certification green tree

Lyrecos grønne tre

Siden 2011 har Lyreco merket produkter som vurderes grønne med Lyrecos grønne tre. Det grønne treet indikerer at Lyrecos vurderingsmetode anvendes. "Lyreco Green Product Assessment" har blitt gjennomgått av SGS og vurderes å være i overensstemmelse med prinsippene i ISO 14020-standarden og ICCs (International Chamber of Commerce) rammer for miljøanbefalinger.

Vil du vite mer?

Bærekraftsrapport 2021

Vil du vite mer?

LES VÅR CSR-RAPPORT

Les mer