Hands clapping together

Våre interessenter

Slik samarbeider vi med økosystemet vårt for å fremme en mer bærekraftig praksis

Det er avgjørende for Lyrecos evne til å nå vårt mål om bærekraft og understøtte løpende forbedringer på tvers av alle våre aktiviteter, at vi engasjerer våre interessenter på lang sikt i vår Corporate Responsibility-strategi og -tiltak. 

 

 

Kundene våre

Vi implementerte en omni-channel kundeservice som streber etter å oppfylle våre kunders forventninger. Samtalene med kundene viste at en av de største bekymringene for kundene våre er sosial og miljømessig ansvarlighet. 

Derfor har vi utviklet ansvarlige støtteløsninger for innkjøp, som muligheten til å konvertere produkter til grønne alternativ, på hjemmesiden, og vi deler og utpeker beste praksis på faste tidspunkter ved våre Sustainable Days og Sustainable Awards.

LCFC ARTICLE

Lyrecos CO2-beregner

Lyrecos CO2-beregner er et verktøy som brukes av alle våre avdelinger til å måle vår direkte og indirekte CO2-utledning. Det ble lansert i 2010 og har fokus på 3 områder: 

  1. Frakt, forbruksvarer og materialer
  2. Energikilder kjøpt og brukt av virksomheten
  3. Annen indirekte utledning
Olaf from Lyreco Germany and 3 people from MTU

Det tette samarbeidet mellem MTU og Lyreco muliggjør problemfri forarbeiding, reduseringsprosesser og bærekraftige produkter. Med tanke på dette vil jeg oppfordre alle til å gjøre sitt beste for å forbedre bærekraften i egen virksomhet. 

Andreas Regnier

Purchasing Manager at MTU, vinner av Lyreco Germanys Sustainability Award i 2018

Våre leverandører

Hos Lyreco arbeider vi sammen med våre egne merkeleverandører gjennom et løpende, internasjonalt forbedringsprogram som setter fokus på ordentlige arbeidsforhold, aksept og overholdelse av etiske regler. I samarbeid med oss aksepterer våre leverandører å overholde vår innkjøpspolitikk, vår Code of Ethics for leverandører og vår revisjonsprosess

people shaking hands

Oppfordre til ansvarlig praksis

Vi arbeider løpende på å fremme god praksis hos våre leverandører gjennom våre Suppliers' Day, priser og gjennom vår vurderingsmetode for grønne produkter.

For å sørge for at våre standarder for ansvarlighet og bærekraft overholdes til enhver tid, har vi også utviklet en vurderingsmetode for leverandørenes bærekraft.

a woman smiling

Vi deler regelmessig opplysninger om bærekraft med Lyreco og hjelper hverandre med å gjøre fremskritt på dette området. Vi arbeider også sammen om å levere til relevante regioner fra de nærmeste møllene for å minimere transporten. 

Päivi Rissanen

Direktør for UPM, papirleverandør under varemerket NEW FUTURE

VÅRE LOGISTIKKPARTNERE OG LEVERANDØRER

Som en av de første verdensomspennende distributører av produkter til arbeidsplassen har vi et særlig ansvar for å sørge for at våre logistikkpartnere følger miljøpolitikken vår. Det gjør vi ved å innsette bærekraftsklausuler i våre kontrakter som gir oss mulighet til å utvikle løpende forbedringsprosjekter sammen med dem, f.eks. lavutslippstiltak.

3 trucks aligned

I tillegg til den forretningsmessige dimensjonen av partnerskapet vårt, er samarbeidet med Lyreco også med på å støtte vår bærekraftspolitikk. Lyreco's Corporate Responsibility har helt klart inspirert oss til å gjennemføre konkrete tiltak, slik som å definere vår "Principado Code of Ethics" og utviklingen av vår miljøvennlige vognpark i Mexico.

Alejandro Torre

Administrerende direktør for Principado Mexico, Lyrecos distributørpartner siden 2014

VÅRE PÅLITELIGE, EKSTERNE TREDJEPARTER

Innenfor rammene av virksomhetens bærekraft arbeider vi sammen med regjeringer, juridiske myndigheter og sertifiseringsorganer for å gi kundene våre et rettferdig, eksternt syn på våre politikker som relaterer seg til CSR. Som internasjonal distributør overholder vi lokal lovgivning i alle land hvor vi er til stede. 

sdg goals

Vår tilslutning til FN's verdensmål

I et bredere perspektiv følger vi, som medlem av Global Compact- og Human Rights Club, FNs anbefalinger på de områdene som er omfattet av de 17 verdensmål for bærekraftig utvikling (SDG)

Pied herbe

EU er en nøkkelspiller i definisjonen av de rettslige rammene for sosial og miljømessig ansvarlighet. Vi følger EUs krav og retningslinjer i våre aktiviteter som f.eks. pilotfasen av European Product Environmental Footprint .

A girl is in front of a board

NGOer og lokale veldedighetsprosjekter

Vi forplikter oss til å forbedre vår sosiale og miljømessige praksis. Våre medarbeidere er involvert i lokale samarbeidsprosjekter med sosiale virksomheter.

Vi har også opprettet vårt eget veldedighetsprogram, Lyreco For Education, i samarbeid med NGOen Care for å hjelpe barn og tenåringer over hele verden med å få adgang til utdannelse.

a woman smiling

Siden 2010 har CARE, med Lyrecos støtte, utviklet utdannelsesprosjekter i Brasil, Madagaskar og nå Kambodsja. Vårt felles mål er å forbedre utdannelseskvaliteten slik at flere barn starter i skole etter hvert. Sammen har vi allerede oppnådd mye !

Nathalie Rosselot

Corporate Partnership Director, Care France

Les mer