people shaking hands

Bærekraft: Hvordan vi vurderer leverandørene våre

 

Å bygge langsiktige relasjoner med leverandørene våre er nøkkelen til å styrke våre miljøvennelige produkter og tjenester, og til å fremme innovasjon innen bærekraft. 

Den årlige bærekraftsevalueringen av Lyrecos leverandører ble lansert i 2015 som en frittstående evaluering. Den ble for fullt integrert i vårt program for forbedring av leverandørenes ytelse i 2018. 

I 2019 hadde bærekraft, som tidligere utgjorde 20 % av poengsummen, økt til 25 %, på nivå med de tre andre kriteriene i programmet for forbedring av leverandørenes ytelse. 

CSR-evalueringen dekker 5 kategorier: 

  1. Produktenes miljøegenskaper
  2. CSR-organisasjon og styresett
  3. Miljømessig styringssystem
  4. Styringssystem for Helse & sikkerhet
  5. Sosialt ansvar, forsyningskjeder og forretningsetikk

Basert på resultatene som dukker opp i disse evalueringsverktøyene, er vår ambisjon å bygge en årlig, individuell handlingsplan. Denne planen blir implementert og koordinert gjennom hele året av Lyrecos team for produktkategori, QSS og logistikk. 

 

BÆREKRAFTVURDERINGSMETODOLOGI: 

For å utvikle denne metoden, bruker Lyreco: 

world resources institute

World Resources Institute

World Resources Institute sine retningslinjer fokuserer på kritiske miljøvennlige og utviklende saker som klima, energi, skoger, vann, byer og havet. 

ISO 26000 supplier sustainability assessment

 

ISO 26000-retningslinjer 

Vurderingen er basert på den effektive handelen mellom Lyreco og våre leverandører, dette innenfor fabrikker, forretningsenheter og produktkategorier – noe som gjør vurderingen mer passende for Lyrecos kunder. 

Vurderingsresultater i 2019 

  • 97 leverandører kontaktet  – Alle besvarte
  • Gjennomsnittlig poengsum: 3,32/5*  – *1 var den beste poengsummen i programmet for forbedring av leverandørenes ytelse
  • Utvikling: – 4 % i fh.t. 2018