Leo Stoelinga

Den nederlandske jernbanen velger Lyreco som bærekraftig partner

For kontorrekvisita, velger NS (Nederlandse Spoorwegen) å bruke Lyreco som en gjenkjennelig leverandør på grunn av vår bærekraftige visjon og håndtering av løsninger til arbeidsplassen. 

De mange års samarbeid med Lyreco har medført et viktig bidrag til NS på følgende områder: 

  • Proaktiv kontoadministrasjon 
  • Kostnadsbesparelser for kontorrekvisita 
  • Et viktig bidrag i å gjøre produktvalgene våre mer bærekraftige 
  • Skape bevissthet blant kjøperne 
  • Starten på en fullstendig sirkulær prosess

Når de kjøper produkter er NS alltid kritiske til sammensetningen av produktene, mulighetene for gjenbruk, samtidig som de er oppmerksomme på produktenes nødvendighet og er åpne for mer miljøvennlige alternativer. De tar også med i betraktningen hvordan produktene ankommer våre lokasjoner. NS har transportert passasjerer på helt klimanøytrale måter siden 2018, og de sikter etter å være klimanøytrale fra 2050 og videre. På den måten avgir de ett megatonn CO2 mindre hvert år. Da Lyreco strever etter å redusere CO2-utslipp, og siden alle våre avleveringer til våre lokasjoner i Nederland er CO2-nøytrale, representerer vi et perfekt svar til NS på det området.
 
I 2020 ble de første stegene mot mer sirkulære løsninger tatt på initiativ av Lyreco. I tillegg til produktenes bærekraft, vurderer vi nå også produktenes resirkuleringspotensiale. Når vi innsamler mindre kontorutstyr, forsikrer Lyreco at de fleste produktene resirkuleres og at råmaterialene leveres tilbake til produsentene av produktene. Disse initiativene passer derfor perfekt inn i den sirkulære politikken som NS har.

Foto : Leo Stoelinga, Procurement Manager, NS

Leo Stoelinga

Når vi innsamler mindre kontorutstyr, forsikrer Lyreco at de fleste produktene resirkuleres og at råmaterialene leveres tilbake til de som har produsert produktene. 

Leo Stoelinga
Procurement Manager, NS