climate policy

En ny klimapolitikk i 2020

I 2020 definerte Lyreco sin nye klimapolitikk, hvor vi satt nye mål om å redusere CO2-utslipp ytterligere, basert på metoden Science-Based Targets Initiative (SBTi). 

SCIENCE BASED TARGETS

Science Based Targets initiative (SBTi) er et felles initiativ mellom CDP, FNs Global Compact, World Resources Institute og Verdens naturfond (WWF).

Målet deres er å øke bedriftenes ambisjon om klimatiltak, ved å mobilisere selskap til å sette målet om å redusere klimagassutslipp til mindre enn 1.5ºC / 2°C, i tråd med Parisavtalen om klimaendringer. 

Ved å støtte dette initiativet, vil Lyreco først definere målene basert på 2 sentrale nøkkelindikatorer

  1. Reduksjon av klimagassutslipp relatert til omfang 1 (direkte utslipp) og omfang 2 (indirekte energiutslipp).
  2. Reduksjon av klimagassutslipp relatert til omfang 3 (andre indirekte utslipp) som er under Lyrecos ansvar, for eksempel forretningsreiser, avfall og Lyrecos merkevarer. 

Et testprogram ble lansert i utgangen av 2020, ledet av Lyrecos skandinaviske datterselskap.

story climate policy

Forpliktet til å redusere karbonutslipp

Lyrecos nåværende mål om reduksjon av karbon ble satt i 2010, som en del av strategien Eco-Future CSR 2012-2018.  

Fremdrift blir målt ved å bruke en spesifikk metode anvendt av alle våre datterselskaper: Lyrecos Kalkulator for Karbonavtrykk.