LYRECO REMANUFACTURED CARTRIDGES

Fra innsamling til reproduksjon

Lyreco tilbyr resirkulerte tjenester på alle relevante markeder. Mer enn 10 produktkategorier er dekket: Laser- og blekkpatroner, batterier, lyspærer, elektrisk & elektronikk, papir, papp, kopper, plastikkflasker, aliminiumsbokser & kaffekapsler.

Med den økende viktigheten av den sirkulære økonomien, og flere og flere firma som forplikter seg til et null-avfall-arbeidsmiljø, har denne trenden en lys fremtid. 

bruon collection of used items

Vi kan ikke fortsette med å ha produktlivssykluser som innebærer å bruke ting kun en gang.  

Bruno Pluchart
Group Category Manager

Å BRUKE SIRKULÆRE, ØKONOMISKE-PRINSIPPER TIL UTSKRIFT

CARTRIDGE PETIT

Lyreco har utviklet et miljøvennlig utvalg av reproduserte patroner av høy kvalitet som bruker prinsippene for sirkulærøkonomi til utskrift. 

1.2M

Tomme blekkpatroner innsamlet i 2018. 

article cartridges collector

Våre kunder streber etter miljøvennlige utskriftsmuligheter. Patroner spiller en sentral rolle på dette området. Ved å kombinere bærekraft med et kvalitetsprodukt og innsamlingstjenester av brukte forbruksvarer, som for eksempel papir og patroner, er dette en vinnende kombinasjon. 

Lyreco utvikler miljøvennlige produkter i fellesskap med produsentleverandører som bruker sirkulære, økonomiske prinsipper som en måte å takle denne utfordringen.  

Lyrecos tonerkassetter blir resirkulert for å produsere nye kassetter. De blir innsamlet, omformet, vasket, får deler erstattet og fylles med toner...sånn at de kan brukes igjen. Dette betyr mindre forbruk av råmaterialer. 


Sirkulærøkonomien er virkelig fremtiden: Det handler om at vi kan være sikre på at vi kan gi Lyreco-produkter et andre eller tredje liv. Utenom produktene, handler det også om å utvikle metoder og å utvikle tjenester rundt om produktene, sånn som innsamling av brukte kassetter. Lyreco anser dette som et nøkkelelement for firmaets visjon: Å tilby produkter og tjenester med de mest miljøvennlige metodene.