A person on a path in the forest

Lyreco støtter New York-erklæringen om skog

I september 2019 styrket Lyreco-gruppen, innenfor rammen av FNS klimatoppmøte 2019, sitt engasjement om å bekjempe avskoging og klimaendringer ved å signere New York-erklæringen om skog. 

NYDF BANNER

New York-erklæringen om skog er et partnerskap mellom regjeringer, multinasjonale virksomheter, urfolk og frivillige organisasjoner som alle sammen strever for å halvere avskogingen innen 2020 og avslutte den innen 2030. 

Ved å signere denne erklæringen slutter vi oss til innsatsen til de over 150 tilhengerne av erklæringen som er engasjerte i å innføre håndgripelige tiltak for å redusere CO2-utslipp, dette gjennom kampen mot avskoging.

Som en spesialistdistributør av produkter til arbeidsplassen har Lyreco lenge hatt en sterk miljøvennlig forpliktelse om å redusere vårt negative, miljømessige fotspor og å støtte kundene våre på følgende måter:

  • Ved å utvikle et miljøvennlig papirtilbud i tett samarbeid med leverandørene våre
  • Ved å forbedre prosessen vår for vurdering av miljøpåvirkninger: F.eks. ved å bruke EUs Product Environmental Footprint-metode for vurdering av miljømessige fotspor, i tillegg til pålitelige, internasjonale sertifiseringer som FSC, EU Ecolabel á préciser.
  • Ved å samarbeide med leverandørene våre om å utvikle nyskapende prosjekter i tråd med prinsippene i Sirkulær Økonomi.