LCFC ARTICLE

Lyrecos Karbonutslippskalkulator

 

Metoden vi i dag bruker for å måle karbonutslipp ble etablert i 2010. Dette var en del av den tidligere Eco-Future CSR-strategien for perioden 2012-2018. 

Fremskritt måles ved hjelp av en skreddersydd kalkulator for karbonavtrykk som brukes av alle våre datterselskap: Lyrecos Kalkulator for Karbonavtrykk.  

-20%

Reduksjonsmålet definert via Eco-Future 2012–2018, med et endelig resultat på -17 % i 2018 og -19,3 % i 2019. 

CO2 EMISSION 2012 2018

Omfanget av Lyrecos Kalkulator for Karbonavtrykk

Basert på de internasjonale standardene ISO 14064, tar Lyrecos Kalkulator for Karbonavtrykk følgende faktorer med i beregningen: 

 

OMFANG 1 OMFANG 2 DEL AV OMFANG 3

Frakt

Forbruksvarer og materialer ­­

Energikilder kjøpt og brukt av selskapet, som elektrisitet og
gass

Alle andre indirekte utslipp fra kilder som ikke direkte kontrolleres av selskapet: 

  • Menneskers bevegelse (ansatte firmareiser)
  • Direkte sløseri (avfallshåndtering)

 

QSS GROUP

I 2020 definerte Lyreco sin nye Klimapolitikk, ved å sette nye reduksjonsmål for CO2, basert på funnene i "Science-Based Targets Initiative"-metoden (SBTi). 

Nasser Kahil

Group QSS Director