a woman smiling

Mitigating climate change and resource scarcity in the paper industry

Når tre er det sentrale råmaterialet man bruker i papirindustrien, er skogforvaltning en nøkkelfaktor innenfor bærekraftige emner. Råvaremangel er en global bærekraftsutfordring. 

UPM Kommunikasjonspapirer er den ledende produsenten av grafisk papir på verdensplan. De har vært en stor leverandør hos Lyreco i mange år under sitt Ny Fremtid-merke og har vært et av de fremste firmaene når det gjelder bærekraft. Ved å forplikte seg til å redusere CO2-utslipp og å bevare skogens ressurser, oppfordrer de til forandring og nye måter å arbeide på, i et marked som krever mer og mer oppmerksomhet rundt økologiske fotspor.

Hvordan reduserer UPM sitt karbon-fotspor?

Pävi Rissanen, UPM-Direktør, Bærekraft: Produksjon av papir krever energi. For å redusere energiforbruket og fossile karbonutslipp, har UPM brukt mange krefter på energieffektivitet, og har redusert energiforbruket med 14 % per tonn papir over de siste 10 årene. Det er fortsatt bruk for energi, og CO2-utslipp fra energiproduksjon kan bli redusert ved å bruke ikke-fossile drivstoff. UPM har investert over 1 milliard euro i generering av CO2-nøytral energi de siste 10 årene. Ca. 80 % av den energien som UPM skaper, produserer ingen fossile CO2-utslipp. Skoger som er forvaltet bærekraftig, fungerer som karbonvask, og UPM ivaretar disse skogene og biodiversitet og eier nærmere 1 million hektar skog.

Hvordan forsikrer UPM en balanse mellom skogbruk og vekst?

PR: Å ta vare på det sentrale råmateriale, tre, er vår topprioritert. Virksomheten vår er basert på en kontinuerlig vekst av skog og den langsiktige tilgjengeligheten av tre. For å være sikre på at det er flere trær som vokser, enn at det blir høstet, planter vi 50 millioner trær hvert år – 100 trær på ett minutt. Skogsertifiseringsordninger er gode verktøyer for å demonstrere bærekraftig skogbruk. UPM har hjulpet europeiske skoger med å utvide seg med 11 millioner hektar over de siste 20 årene, for eksempel ved å støtte utviklingen av skogsertifiseringsordninger og ved å kjøpe produkter fra sertifiserte kilder. Verdens ressurser er begrenset og for mye av disse kastes bort. Knappheten av råmateriale trenger til å bli adressert og det er derfor vi strever etter en sirkulær fremtid. Dette blir for eksempel gjort ved å utnytte alle trefibrene som vi har høstet og å bruke de på en fornuftig måte, innsamle nok gjenvunne fibre for å sikre en bærekraftig papirsyklus og å transformere avfall til verdifulle produkter.

Hvordan jobber UPM med Lyreco på dette området?

PR: Vi deler informasjon om bærekraft med Lyreco med jevne mellomrom og hjelper hverandre med å utvikle oss på dette området. Vi jobber også sammen om å avlevere produkter til de relevante regionene som er nærmest fabrikkene (nordiske fra Kymi, Mellom-Europa fra Nordland) for å minimere transport. Resirkulerbarheten til pakker er et emne som vi diskuterer: UPM barriereemballasje er allerede brukt på UPMs Ny Fremtid-merkevarer. Vi vil definitivt fortsette med denne utviklingen.

På bildet: Päivi Rissanen, UPM-Direktør, Bærekraft