Pied herbe

EU PEF - produktenes miljømessige fotspor

En vurdering av livssyklus

Lyreco har siden 2015 vært involvert i et prosjekt som er satt i gang av europakommisjonen: The EU Product Environmental Footprint (EU PEF). 

EU PEF 5x5

 

Hva er EU PEF? 

EU PEF er en ny metode som måler de miljømessige fotsporene som produktene våre gir fra seg.  

Lyreco er den første B2B-virksomheten som offisielt vurderer et av våre egne produkter med denne nye metoden. 

Målet for EU PEF er å definere en felles europeisk metode for de forskjellige typene av forbrukerprodukter som finnes. Metoden har som mål å: 

 1. Å måle produktenes miljømessige påvirkning gjennom hele perioden av produktenes livssyklus
 2. Forbedre forbrukernes bevissthet og informasjon i relasjon til dette
 3. Oppfordre virksomheter til å hele tiden forbedre deres merkenavn 
   
EU PEF LIFECYCLE 9x9

EN OMFATTENDE & GJENNOMSIKTIG METODE

EU PEF-metoden måler de forskjellige miljømessige påvirkningene 

 1. På hvert eneste nivå av produktenes livssyklus: Råmaterialer, emballasje, produksjon, distribusjon, produktets livsslutt

 2. Gjennom 16 miljømessige krav: 
  klimaforandringer, vannforbruk, bruk av avlinger, sunnhetspåvirkninger m.m. 

Lyrecos flytende vaskemiddel

EU PEF LYRECO LAUNDRY LIQUID

DET FØRSTE PRODUKTET EVALUERT MED EU PEF-METODEN

Lyrecos flytende vaskemiddel er et produkt i Lyrecos hygienesortiment. Lyrecos flytende vaskemiddel er 30 % mindre miljøskadelig sammenlignet med andre typer vaskemiddel. 
Takket være denne evalueringen vil vi: 

 • Forbedre produktets miljømessige yteevne 
 • Oppmuntre leverandørene våre til å bruke metoden 
 • Reklamere for EU PEF til kundene våre.