Diversity and inclusion LP

Mangfoldighet og inklusjon

Plass til alle

På et marked i evig bevegelse med nye utfordringer og skjerpet konkurranse må vi hele tiden bekrefte og vise at vi forplikter oss til dette sterke fundamentet og på våre kjerneverdier, Fortreffelighet, Respekt, Lidenskap og Smidighet, som er det Lyrecos suksess er bygget på.

Vi er stolte av å vise vårt engasjement og verdier for å opprettholde et tillitsforhold til våre interne og eksterne interessenter og oppnå employee excellence, customer excellence og ansvarlig vekst.

Diversity

Respekt er vår kjerneverdi

Lyreco har mer enn 10 000 medarbeidere som opererer i 25 land og arbeider med forskjellige interessenter over hele verden. Drevet av vår verdi om RESPEKT tror vi fullt og fast på at mangfoldighet beriker vårt arbeidsmiljø og erfaringer, og styrker våre prestasjoner.

Lyreco career - diversity and inclusion

ET IKKE-DISKRIMINERENDE BESLUTNINGSSYSTEM

Ansettelsesbeslutninger, forfremmelser og utdanningssprogrammer er utelukkende basert på kvalifikasjoner, evner, næringslivserfaring og arbeidskvalitet.

Slike beslutninger kan under ingen omstendigheter treffes ut fra kjønn, alder, stilling, handicap, rase, hudfarge, sosial klasse, sivilstatus, seksuell orientering, religiøs overbevisning, kulturell eller nasjonal tilhørighet eller politiske synspunkter.

lyreco career - diversity inclusion

VI VERDSETTER HOLDNING OG DIALOG

Lyreco betrakter respekt for og rettferdig behandling av alle medarbeidere som en nøkkelprioritet i forhold til å oppnå employee excellence og customer excellence.

Det er avgjørende for å oppnå dette at vi verdsetter medarbeidernes holdninger og sikrer en konstruktiv dialog.

diversity - inclusion 3

TRIVSEL PÅ ARBEIDSPLASSEN

For å fremme trivselen for alle våre medarbeidere på arbeidsplassen, forsøker Lyreco å opprettholde en god balanse mellom arbeid- og privatliv, fremme en positiv og støttende tilgang til arbeidet og skape et sterkt samarbeid.

Vi gjennomfører regelmessige meningsundersøkelser og sosiale barometre for å forstå hvordan trivselen på arbeidsplassen kan forbedres.

Les mer