About Lyreco for Education header

Lyreco For Education

Vi støtter barns skolegang i land i den 3. verden.
LYRECO FOR EDUCATION RESIZED

STØTTER LIK TILGANG TIL UTDANNELSE I UTSATTE LAND 

Å forplikte alle våre medarbeidere til å sette av tid til veldedige aktiviteter er en del av Lyrecos virksomhetskultur. Gjennom Lyreco For Education-programmet utvikler Lyrecos medarbeidere innsamlingstiltak for å gi barn som lever i fattigdom bedre tilgang til utdannelse. Formålet med dette programmet er å øke skolepåmeldingen og minke skolefrafallet ved å forbedre kvaliteten på utdannelses- og læringsvilkårene for etniske minoriteter. Pengene til dette samles inn gjennom forskjellige aktiviteter og initiativer på tvers av våre globale datterselskaper.

6 LAND STØTTET SIDEN 2008 

lfe worlmap
Lyreco LFE results

RESULTATER 2008 - 2019

LFE money
3 MIO EURO
INNSAMLET
LFE children
115 000
BARN INNMELDT
abc
328
SKOLER STØTTET
LFE - teachers
498
LÆRERE UTDANNET
LFE - school
60
SKOLEFASILITETER
ABOUT LYRECO FOR EDUCATION MAP FACTS
6
LAND STØTTET SIDEN 2008
A girl is in front of a board

KAMBODSJA 2019-2022

Fra Januar 2019 og 4 år frem vil det bli samlet inn 1 mill. € fra ansatte i Lyreco, slik at 11 000 barn kan gå på skole i det nordøstlige Kambodsja.

I partnerskap med CARE vil vi forbedre kvaliteten av utdannelse og læringsmiljøer, spesielt for etniske minoriteter.

 • 11 000 barn
 • 26 skoler støttet
 • kostskole bygget for 60 elever
 • 92 lærere utdannet i vitenskap og digital undervisning
 • 60 stipender

2015 – 2018

Madagaskar

1 200 000€ innsamlet

 • 17 000 barn støttet
 • 32 skoler støttet

Denne planen er bygget opp omkring 4 mål:

 • Renovere og gjenoppbygge skolefasiliteter
 • Forbedre undervisningskvaliteten ved å utdanne lærere og utstyre skolen med moderne utstyr
 • Forbedre foreldrenes oppmerksomhet og involvering, samt fremme deres forståelse for viktigheten av utdannelse
 • Fokusere på katastrofeforebyggelse og fremtidige sykloner

2011 – 2014

Togo

1 200 000€ innsamlet

 • 60 000 barn støttet
 • 200 grunnskoler, 58 småbarnsinstitusjoner & 4 utskolinger støttet 
 • 49 skoler bygget
 • 165 skoleinspektører & 225 lærere utdannet
 • 750 mødre som er aktivt involvert i "mothers' club"
 • 3 332 elever har adgang til IT-utstyr

2010

Brasil 

277 600€ innsamlet

 • 3 000 barn støttet
 • 11 skoler støttet
 • 64 lærere utdannet

2009

Vietnam 

188 000€ innsamlet

 • 2 300 barn støttet
 • 20 skoler

2008

Bangladesh 

175 000€ innsamlet

LFE BANGLADESH
 • 8 400 barn støttet
 • 50 småbarnsinstitusjoner bygget

Les mer