A worker is sorting Lyreco products

Leverandørkjeden

Produsenttilsyn og leverandørforbedringsprogram

Utvikle et foretrukket bærekraftig og etisk forsyningsgrunnlag som forbedrer Lyrecos konkurranseevne, innovasjon og våre kunders suksess

Som en av de første verdensomspennende distributører av produkter til arbeidsplassen, har Lyreco et særlig ansvar for å sørge for at leverandørenes forretningsadferd oppfyller våre sosiale, etiske, miljømessige og juridiske standarder.

Derfor har "Supply Chain" blitt et særlig prinsipp i Lyrecos CSR-strategi 2019-2025

Mål: 

Å kunne garantere våre kunder den største verdien for pengene i forhold til produkter, løsninger, bærekraft og etikk i forsyningskjeden

sdg 8 120 px

The United Nations Sustainable Development Goal we contribute to 

sustainability

SUPPLY CHAIN - KPI'er

evaluation sustainability

93 %

av fabrikkene har gjennomgått en revisjon

Dette blant fabrikker som produserer Lyrecos egne merkevarer (4 revisjoner er forsinket på grunn av koronapandemien)

AWARENESS PROGRAMME

22

Opplysningskampanjer og -programmer

Arrangementer eller møter arrangert med leverandører omkring CSR på lokalt og konsernnivå. 

NØKKELTILTAK

 

 1. Vurdering av leverandørers bærekraftighet og etikk
 2. Oppfølgning på leverandøravtale 
 3. Leverandørutdannelse og -opplysning
 4. Intern utdannelse og opplysning

ETIKK OG BÆREKRAFT I FORSYNGSKJEDEN

back to work suppliers consolidation

Produsenttilsyn og forbedringsprogram

Lyreco har utviklet en lang rekke produkter i eget navn. Vi tilbyr nå våre kunder mer enn 1 500 produkter.

Som en av de første verdensomspennende distributører av produkter til arbeidsplassen, har Lyreco et særlig ansvar for å sikre at leverandørenes forretningsadferd oppfyller våre sosiale, etiske, miljømessige og juridiske standarder. 

For løpende å sørge for at våre ansvars- og bærekraftighetsstandarder blir overholdt, fører Lyreco-konsernets QSS-team årlig tilsyn med Lyrecos produksjonspartnere direkte hos produsenten med særlig fokus på risikoland*. I september 2019 måtte Lyreco desverre svarteliste en av konsernets leverandører på bakgrunn av resultatene av et uanmeldt tilsynsbesøk. 

Lyrecos tilsynsramme
Våre interne og eksterne standarder og politikker

I 2013 valgte Lyreco SEDEX og BSCI som tilsynsstandarder for sosial ansvarlighet på de fabrikkene som fremstiller Lyrecos egne produkter. 

SEDEX SMALL

De fire søylene i "SEDEX Members Ethical Trade Audit" (SMETA): SEDEX er verdens største samarbeidsplattform for å dele data om ansvarlig innkjøp i forsyningskjeder og brukes av mer enn 43 000 medlemmer i over 150 land.

BSCI

BSCI – "The Business Social Compliance Initiative" er et ledende leverandørkjedestyresystem som understøtter virksomheters bestrebelser på å oppnå sosial etterlevelse og å forbedre forholdene på fabrikkene i de globale forsyningskjedene deres. 

 • Alle Lyrecos produkter i eget navn
 • Innkjøp for konsernet og 16 datterselskaper, herunder intersafe siden 2019
 • 59 produsenter og importører.
 • Ned til underleverandører i tredje ledd.
audit suppliers tiers
 • Overvåkningsplan
 • Innkjøpspolitikk
 • Kodeks for leverandøretikk
93%

Tilsyn i 2020 med de fabrikkene som produserer Lyrecos egne produkter eller produkter importert direkte av Lyreco: 49 fabrikker som produserer produkter utvalgt av Lyreco-konsernet, og 10 fabrikker som produserer lokale produkter til våre datterselskaper

SAFETY

Papir og PV overvåges nøyere

Med tanke på de stigende globale problemene med skogrydding, arbeidskraft og menneskerettigheter i vekstland, har Lyreco oprettet en "due diligence"-prosess som har fokus på:

 • Papir, som kan komme fra land som er under mistanke for skogrydding.
 • PPE (personlige vernemidler som ikke er Lyrecos egne produkter og ikke importeres direkte av Lyreco) som kommer fra risikoland i forhold til sosial ansvarlighet (F.eks. Malaysia. Sri Lanka & Bangladesh)

Leverandørforbedringsprogram

 

Både Lyreco & våre leverandører er like ansvarlige for å sørge for løpende forbedringer. Lyreco-konsernets markedsføringsavdeling har utviklet to komplementære tiltak som hjelper begge parter med å sørge for løpende forbedringer. 

 1. Leverandørforbedringsprogrammet Supplier Performance Improvement Programmet (SPIP), som ser på fire kriterier: Konkurranseevne, kategoristyring, logistikk og bærekraftighet
   
 2. Lyrecos leverandørundersøkelse, hvis formål er å identifisere forbedringspotensialet i Lyrecos leverandørstyringsprosess
people shaking hands

Evaluering af leverandørers bæredygtighed

I 2019 ble bærekraftighet, som tidligere utgjorde 20 % av vurderingen, hevet til 25 % og kom på nivå med de øvrige tre kriteriene.  

CSR-evalueringen inneholder 5 kategorier:

 1. Produktenes miljøegenskaper
 2. CSR-organiseringen og -styringen hos leverandøren,
 3. Miljøstyringssystemet,
 4. Sunnhets- og sikkerhetsstyringssystemet,
 5. Sosial ansvarlighet, forsyningskjeder og forretningsetikk. 

I tillegg til resultatene av evalueringen, mottar hver leverandør en individuell handlingsplan med mulige fremskrittstiltak. Denne evalueringsrammen har blitt brukt siden 2015.

Les mer