People laughing at camera

Mennesker

Vi vil tilby den beste medarbeideropplevelsen

Vi vil tilby den beste medarbederopplevelsen, slik at våre medarbeidere kan glede kundene våre

Lyreco betrakter høy medarbeidertrivsel som en forutsetning for å kunne gi den beste kundeopplevelsen. Medarbeidernes trivsel prioriteres høyt i Lyreco.

Vi tror på en kultur som verdsetter våre medarbeidere og inspirerer dem til å yte sitt beste, og våre kjerneverdier Passion, Excellence, Respect og Agility spiller en sentral rolle i dette.

Vi streber etter å levere en fantastisk arbeidsdag for kundene og medarbeiderne våre gjennom en perfekt blanding av mennesker, teknologi og vår CSR-strategi.

sdg 8 120 px

FN's verdensmål for bærekraftig utvikling som vi bidrar til.

sustainability

Mennesker - Nøkkelindikatorer

52 days

Rekrutteringstid & omløpshastighet

Vi måler rekrutteringstid ved å beregne tiden fra jobbrekvisisjonen er mottatt (RR), til kandidaten har akseptert jobbtilbudet for hver stilling som har blitt besatt i måleperioden.

turnover people

12,34%

Medarbejderudskiftning

Andelen af medarbejdere, der udskiftes, beregnes ved at dividere antallet af medarbejdere, der har forladt virksomheden, med det gennemsnitlige antal medarbejdere i en bestemt periode.

people
2,51 %
Fravær

NØKKELTILTAK

  1. Miljøvennlige tiltak og tiltak med lavt klimaavtrykk fremmet blant våre medarbeidere
  2. Effektiv trivsel på arbeidsplassen
  3. Inklusjon- og mangfoldighetstiltak 
OFFICE COLLABORATIVE WORK

I Lyreco ønsker vi at alle våre medarbeidere behandles rettferdig og ikke-diskriminerende. Et sentralt element i vår forpliktelse til å handle ansvarlig er å sikre at alle Lyrecos medarbeidere behandles likt, uansett kjønn. Derfor jobber vi for å utligne forskjellen mellom den gjennomsnitlige innkomsten for henholdsvis menn og kvinner.

Våre seneste tiltak

Training sales people

Vil du bli med på laget?

Les mer