Picture of a rickshaw in the city

Miljø

Bekjempelse av klimaforandringer i hele verdikjeden

EN SAMLET TILGANG TIL VERDIKJEDEN

Redusere Lyrecos miljøpåvirkning gjennom hele verdikjeden fra våre leverandører til våre kunder med et sterkt fokus på kampen mot klimaforandringer

2 mål 

 1. Identifisere og evaluere mulighetene for å redusere miljøpåvirkningene.
 2. Sikre at vår forretningsdrift og våre prosjekter forvaltes i overensstemmelse med akkrediterte kvalitetssystemer (ISO 9001) og miljøstyringssystemer (ISO 14001), slik at bærekraft prioriteres

Det betyr målrettede tiltak og programmer for produkter, CO2-avtrykk, levering, emballasje, forbruksartikler, avfall og infrastruktur.

sgd CLIMATE

The United Nations Sustainable Development Goal we contribute to. 

AURORA BORALIS

MILJØ - KPI‹ER FOR 2020

target CO2

2026 goal

CO2-nøytralitet

I 2020 definerte Lyreco sin nye klimapolicy og satte nye mål for reduksjon av CO2 basert på SBTi-metodikken (Science-Based Targets initiativ)

DECREASE CO2

-28,11%

CO2-reduksjon i 2020 ift. 2010

Fremskritt måles med Lyrecos skreddersydde metode – Lyreco Carbon Footprint Calculator (LCFP).

leaf
-11 %
CO2-utledning ift. 2019

NØKKELTILTAK 

 1. Gjøre våre kjøretøy og bygninger mer miljøvennlige 
 2. Håndtering av avfall og tilbud om gjenbruksservice til kundene våre
 3. Bruk av EUs miljøavtrykksmetode til produktvurdering
 4. Forpliktelse til prosjekter og strategier om sirkulær økonomi

Slik måler vi vårt CO2-utslipp

SOLAR PANEL RESIZED

REDUKSJON AV CO2-UTLEDNING I LOGISTIKK OG LEVERING

I 2020 er CO2-utledningen falt med 28,11 % sammenlignet med basisåret 2010. 

 • Forbedring av logistikkinstallasjoner og -bygninger (solpaneler)
 • Flere varevogner og biler som kjører på naturgass/el
 • Strømbesparende tiltak (LED-belysning)
 • CO2-nøytral leveringsprosess
 • Elektronisk leveringssignatur
 • Vertikale lagringsløsninger
   
LYRECO RICKSHAWS LONDON

I London, Paris, Bern og Zürich tester og utvikler vi lavemisjonsleveranser for å hjelpe større byer med å redusere CO2-utslippene og luftforurensningen.

 

Reduksjon av CO2-utledning fra leveringstjenester

Nytenkning rundt levering i byene

Uansett hvor vi driver forretning, forplikter vi oss til å støtte byenes innsats for å redusere leveringstransportens miljøpåvirkning og samtidig sikre kundetilfredsheten.

BEKJEMPELSE AV SKOGRYDDING 

Skogrydding er en av hovedårsakene til klimaforandringene. Siden tre er det viktigste råmaterialet for papirindustrien, er skogforvaltningen et sentralt spørsmål om bærekraft. 

Vi forplikter oss sammen med våre leverandører og troverdige samarbeidspartnere som FSC å støtte initiativer som New York Declaration on Forests slik at innvirkningen våre aktiviteter på begrensede råstoffer har kan reduseres. 

Les mer

NY EMBALLASJEPOLITIKK

NEW PACKAGING POLICY

Emballasje spiller en viktig rolle ved å beskytte og bevare kvaliteten på produktene våre. Emballasje gjør det mulig å oppbevare, transportere og trygt bruke produktene. Det brukes også verdifulle ressurser til emballasjeproduksjonen, og emballasje blir til søppel når det ikke gjenbrukes. 

Vår Politikk for ansvarlig bruk av emballasje definerer de tiltakene som skal utvikles på tvers av hele organisasjonen og alle forretningsaktiviteter og i alle datterselskaper for å nå disse målene: Vi forplikter oss til å redusere emballasjebruk og -størrelse og utfase ikke-gjenbrukbar plastemballasje innen 2025.

EUROPEAN PRODUCT ENVIRONMENTAL FOOTPRINT – EU PEF 

Lyreco har gjennom mange år fulgt prinsippene for sirkulær økonomi for å hjelpe våre kunder med å nå deres mål om bærekraft: gjenbrukstjenester, utvelgelse av produkter med fokus på hele dets livssyklus. For å ta denne ambisjonen skrittet videre vurderer Lyreco nå offisielt våre egne produkters miljøavtrykk ved hjelp av en ny metode som tar hensyn til hele produktets livssyklus: EU Product Environmental Footprint (EU's miljøaftryk).

 

Les mer