Code of ethics_cover_1.jpg

Ethics and compliance

i alt vi gjør

Våre verdier gjør oss til en pålitelig partner

Siden virksomheten ble etablert i 1926, har Lyreco vært drevet av verdiene kompetanse, respekt, pasjon og fleksibilitet. De deles og fremmes av alle ansatte og deles med alle våre forretningspartnere.

Hos Lyreco opprettholder vi disse verdiene daglig ved å fremme en policy for etikk og overholdelse i alt vi gjør. Våre etiske retningslinjer gjenspeiler vår langsiktige forpliktelse til integritet. Det er det som garanterer våre kunders tillit, så vel som tilliten hos våre ansatte og partnere.

Grégory retouche

Vi er stolte av verdiene våre. De deles og fremmes av alle ansatte. De er vår styrke og gjør oss til en pålitelig partner.

Å respektere disse verdiene er en forpliktelse. Det er slik vi sikrer at hver dag er «En god arbeidsdag» for alle.

Grégory Liénard

CEO

Lyrecos etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer er et uttrykk for hvem vi er og hvordan vi driver vår virksomhet i Lyreco. De gjelder alle våre aktiviteter uansett hvor vi opererer.

De bygger på 4 grunnleggende elementer: våre ansatte, vår forretningsintegritet, våre produkter og eiendeler og vårt samfunnsengasjement.

Code_of_Ethics.

DOWNLOAD

GettyImages-938516440.jpg

Våre ansatte

I Lyreco bestreber vi oss på å fremme en etisk Mennesker og kultur-policy, som gir et sunt og trygt miljø og fremholder Respekt som en nøkkelverdi i alt vi gjør.

iStock-951514270.jpg

Vår forretningsintegritet

I tillegg til å overholde gjeldende lover og forskrifter setter vi forretningsintegritet svært høyt. Det er en helt sentral del av prinsippene vi deler med våre forretningspartnere og ansatte. Derfor har vi nulltoleranse for all form for korrupsjon, svindel, interessekonflikt eller utilbørlig påvirkning ...

I Lyreco speiler våre ansatte våre etiske retningslinjer – deres forhold til våre interessenter er strengt regulert for å sikre et tillitsfullt forhold basert på gjensidig respekt for integritet.

Etiske retningslinjer for leverandører

Våre etiske retningslinjer for leverandører angir kravene våre leverandører må overholde når det gjelder etikk og profesjonell oppførsel når de arbeider med Lyreco.

Som et minimum forventer vi at leverandørene våre:

  • Respekter de samme etiske kravene og driver sin virksomhet i samsvar med Etiske retningslinjer for leverandører
  • Implementerer de retningslinjene og prosedyrene som er nødvendige for å overholde gjeldende lover og regler
  • Sørger for at disse forpliktelsene blir fulgt opp med alle deres partnere
Suppliers code of ethics_cover

Download: 

 

iStock-504342467.jpg (

Våre produkter og eiendeler

Hos Lyreco sørger vi for at vi kan tilby kundene våre produkter som oppfyller de høyeste standardene når det gjelder kvalitet, sikkerhet og miljø.

Vi jobber utelukkende med forretningspartnere som deler de samme ambisjonene for produktkvalitet.

Image_16x9_proximity.jpg

Vårt samfunnsengasjement

] Å bidra til og fremme en bærekraftig, ansvarlig og samfunnsnyttig forretningsdrift er essensielt for Lyreco.

Vi legger stor vekt på vårt samfunnsansvar i våre måter å jobbe på, og på den måten øke kollegaenes og forretningspartnernes bevissthet om mer ansvarlig praksis, tilby kundene bærekraftige produkter og løsninger og kontinuerlig forbedre våre operasjonelle prosesser.

Logo_Raiseyourconcern_blue

Vi ser det som en felles forpliktelse å forhindre og oppdage brudd på etiske retningslinjer, slik at Lyreco kan treffe de nødvendige tiltakene for å rette opp situasjonen og sikre at atferden og handlingene til interne og eksterne partnere er i full overensstemmelse med våre verdier.

Uttrykk din bekymring-verktøyet vårt er tilgjengelig for alle ansatte i Lyreco og våre eksterne partnere. Vi oppfordrer deg til å diskutere, be om råd, stille spørsmål, dele dine bekymringer og rapportere om faktiske eller potensielle brudd på etiske retningslinjer.

Raise your concern

Lyrecos styring av etikk og overholdelse

For å sikre årvåkenhet, konsistens og effektivitet i alle etiske forhold og saker om overholdelse har Lyreco besluttet å styrke og harmonisere en unik visjon for etikk og overholdelse, som fører til opprettelsen av Komiteen for etikk og overholdelse og utnevnelse av en Group Compliance officer og dedikerte kontaktpersoner vedrørende etikk i alle Lyrecos datterselskaper.

iStock-887882750

Les mer