Code of ethics_cover_1.jpg

Etikk og verdier

i alt vi gjør

Våre verdier gjør oss til en pålitelig partner

Siden virksomheten ble etablert i 1926, har Lyreco vært drevet av verdiene kompetanse, respekt, lidenskap og fleksibilitet. De deles og fremmes av alle ansatte og deles med alle våre forretningspartnere.

Hos Lyreco opprettholder vi disse verdiene daglig ved å fremme etikk og verdier i alt vi gjør. Våre etiske retningslinjer gjenspeiler vår langsiktige forpliktelse til integritet. Det er det som garanterer våre kunders tillit, så vel som tilliten hos våre ansatte og partnere.

Grégory retouche

Vi er stolte av verdiene våre. De deles og fremmes av alle ansatte. De er vår styrke og gjør oss til en pålitelig partner.

Å respektere disse verdiene er en forpliktelse. Det er slik vi sikrer at hver dag er «A GREAT WORKING DAY. DELIVERED.» for alle.

Grégory Liénard

CEO

Lyrecos etiske retningslinjer

Våre etiske retningslinjer er et uttrykk for hvem vi er og hvordan vi driver vår virksomhet i Lyreco. De gjelder alle våre aktiviteter uansett hvor vi opererer.

De bygger på 4 grunnleggende elementer: våre ansatte, vår forretningsintegritet, våre produkter og eiendeler og vårt samfunnsengasjement.

GettyImages-938516440.jpg

Våre ansatte

I Lyreco jobber vi med å fremme en etisk mennesker og kultur-policy, som gir et sunt og trygt miljø og fremholder respekt som en nøkkelverdi i alt vi gjør.

iStock-951514270.jpg

Vår forretningsintegritet

I tillegg til å overholde gjeldende lover og forskrifter setter vi forretningsintegritet svært høyt. Det er en helt sentral del av prinsippene vi deler med våre forretningspartnere og ansatte. Derfor har vi nulltoleranse for all form for korrupsjon, svindel, interessekonflikt eller utilbørlig påvirkning.

I Lyreco gjenspeiler våre ansatte, våre etiske retningslinjer for å sikre et tillitsfullt forhold basert på gjensidig respekt for integritet.

Etiske retningslinjer for leverandører

Våre etiske retningslinjer for leverandører angir kravene våre leverandører må overholde når det gjelder etikk og verdier når de samarbeider med Lyreco.

Som et minimum forventer vi at leverandørene våre:

  • Respekter de samme etiske kravene og driver sin virksomhet i samsvar med Etiske retningslinjer for leverandører
  • Implementerer de retningslinjene og prosedyrene som er nødvendige for å overholde gjeldende lover og regler
  • Sørger for at disse forpliktelsene blir fulgt opp med alle deres partnere
iStock-504342467.jpg (

Våre produkter

Hos Lyreco sørger vi for at vi kan tilby kundene våre produkter som oppfyller de høyeste standardene når det gjelder kvalitet, sikkerhet og miljø.

Vi jobber med forretningspartnere som deler de samme ambisjonene for produktkvalitet.

Image_16x9_proximity.jpg

Vårt samfunnsengasjement

Å bidra til og fremme en bærekraftig, ansvarlig og samfunnsnyttig forretningsdrift er essensielt for Lyreco.

Vi legger stor vekt på vårt samfunnsansvar i måten vi jobber på, og på den måten øker også bevissheten hos de ansatte og våre forretningspartnere om å tilby kundene våre bærekraftige produkter og løsninger, og kontinuerlig forbedre våre prosesser.

Logo_Raiseyourconcern_blue

Vi ser det som en felles forpliktelse å forhindre og oppdage brudd på etiske retningslinjer, slik at Lyreco kan finne de nødvendige tiltakene for å rette opp situasjonen og sikre at atferden og handlingene til interne og eksterne partnere er i full overensstemmelse med våre verdier.

Uttrykk din bekymring-verktøyet vårt er tilgjengelig for alle ansatte i Lyreco og våre eksterne partnere. Vi oppfordrer deg til å diskutere, be om råd, stille spørsmål, dele dine bekymringer og rapportere om faktiske eller potensielle brudd på etiske retningslinjer.

 

Raise your concern

Lyrecos styring av etikk og verdier

For å sikre effektivitet i alle etiske forhold har Lyreco opprettet en komité for Etikk og verdier, utnevnelse av en Group Compliance officer og dedikerte kontaktpersoner vedrørende etikk i alle Lyrecos datterselskaper.

iStock-887882750

Les mer