A road

Lyreco Globalt

Leverer til 42 land over hele verden

Global aktør, lokal markedsekspert 

Innkjøp av produkter og ytelser til arbeidsplassen på internasjonalt plan krever at man imøtekommer spesifikke lokale krav og forvalter kontrakter på regionalt eller globalt plan. 

Lyreco har et omfattende internasjonalt nettverk som dekker 42 land på fire kontinenter.  

Med 15 lokale datterselskaper opererer Lyreco direkte i 25 land i Europa og Asia. 

I tillegg har Lyreco opprettet et nettverk av 15 strategiske distribusjonspartnere som betjener ytterligere 17 markeder i Nord-, Mellom- og Sør-Amerika, Europa, Asia og Stillehavsområdet.

Lyreco world map
cars asia

25 land i Europa og Asia

Arbeidsplasser og måter å arbeide på varierer fra land til land, uansett om det er på kontoret, i industrien eller på byggeplassen, og avhengig av om det er en mindre, en mellomstor eller en stor virksomhet.  

Lyreco er direkte til stede i 25 land gjennom sine 15 datterselskaper. Våre salgsavdelinger, spesialister, logistikkavdelinger, sjåfører og kundeservicemedarbeidere er lokalt forankrede med stort kjennskap til de lokale markedsbehovene, uansett hvor vi er til stede. 

partners

Et nettverk av distribusjonspartnere i ytterligere 17 land

Lyreco har oppbygget et nettverk af 15 distribusjonspartnere for å tilby våre internasjonale kunder en utvidet internasjonal dekning og for å imøtekomme deres spesifikke, lokale behov. De er alle eksperter på deres lokale marked og garanterer nasjonal dekning.  

Dette nettverket er til stede i 17 land på fire kontinenter: en unik internasjonal dekning av alt du trenger på arbeidsplassen.

ØKT TILSTEDEVÆRELSE I ASIA

I 2019 kjøpte Lyreco Deskright, den førende virksomheten innenfor produkter til arbeidsplassen i Singapore. 

De to virksomhetene utnytter deres komplementære styrker til å forbedre kundeopplevelsen. Lyreco og Deskright utgjør nå et enda sterkere team i forhold til å posisjonere Lyreco som den ideelle partneren for virksomheter i Singapore.

 

deskright
people at a desk

Skreddersydd kundeservice for våre internasjonale kunder

Vi hjelper internasjonale virksomheter med å innkjøpe arbeidsplassprodukter til flere land. Internasjonale innkjøp av arbesdsplass- og kontorutstyr innebærer at det skal tas hensyn til ulike og spesifikke krav på forskjellige geografiske skalaer med så få kontrakter som mulig.
Lyreco tilbyr et enkelt kontaktpunkt til sine internasjonale kunder for å løse: 

  • Kontraktforberedelse: koordinering med våre lokale ekspertpartnere i forhold til å konsolidere og forhandle tilbud om produkter og ytelser til flere land 
  • Kontraktstyring: koordinering av de nødvendige lokale tilpasningene med hensyn til produkter og ytelser, oppfølgning med hensyn til ytelsenes kvalitet 
  • Kontraktgjennomgang på nasjonalt plan: et 360° overblikk gjennom datakonsolidering og regelmessig gjennomgang av enkeltforetak og ytelser
Les mer
Working together for tomorrow